Versie 3.0 van het WEii-protocol live

De WEii, de Werkelijke Energie intensiteit indicator, wordt inmiddels breed toegepast. Het is de methode achter de Paris Proof-ambitie en inmiddels opgenomen in de Portefeuilleaanpak van RVO en Omgevingsdiensten, waarmee grote concerns over de voortgang van hun energiebesparing rapporteren. Vandaag is versie 3.0 van het WEii-protocol gelanceerd en verwerkt in de rekentool op weii.nl.  

Wat is er nieuw in versie 3.0?  

Versie 3.0 vervangt de eerdere protocollen voor utiliteitsbouw en woningbouw. De rekenmethode is hetzelfde gebleven, dus eerdere berekeningen blijven vergelijkbaar. Wel is het onderscheid tussen de basismethode en de detailmethode eruit gehaald. Standaard wordt nu een klimaatjaarcorrectie toegepast zodat de WEii-score over de jaren goed te vergelijken is.  

Naast dat een WEii-score afgegeven kan worden voor een pand of verblijfsobject binnen een pand, kan nu ook een WEii-score bepaald worden voor een collectie van gebouwen. De opzet van het protocol is bovendien leesbaarder geworden.  

Bekijk de nieuwe versie 3.0 op de website van WEii. Lees daar meer over de extra indicatoren voor onder meer CRREM, indicatoren in relatie tot netcongestie, de aanscherping van de eisen voor logistiek en de aanpassingen gedaan in de API. 

Over WEii

WEii is de uniforme manier om de werkelijke energieprestatie van een gebouw weer te geven. De WEii-score van een gebouw wordt bepaald op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. De WEii bestaat uit een rekenprotocol en een indeling in klassen van energie-intensiteit per gebruikstype. De WEii is ontwikkeld door initiatiefnemers TVVL en DGBC.

 

DGBC-partners

TVVL

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?