Veranderingen in EU regelgeving voor de bouw- en vastgoedsector

Europese regelgeving is in beweging. Wat zijn de laatste veranderingen voor de bouw- en vastgoedsector? 

We hebben onze publicatie Overzicht EU-beleid Nederlandse bouw- en vastgoedsector geactualiseerd. Met de laatste ontwikkelingen rond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Energy Efficiency Directive (EED). Tevens hebben we de publicatie aangevuld met informatie uit de nieuwste EU Taxonomie-eisen en de onlangs verschenen handreiking over de EU Taxonomie en de bouw- en vastgoedsector.

Energiebesparing voorop (EED)

De herziene versie van de EED is eind juli vastgesteld. De EED heeft als doel om bij de industrie, bedrijven en gebouwde omgeving energiebesparing te realiseren. Voor de gebouwde omgeving is er veel aandacht voor de voorbeeldfunctie van de overheid. Zo ligt de nadruk onder andere op ten minste BENG-niveau (Bijna Energie Neutraal Gebouwen) bij aankoop en renovatie van overheidsgebouwen. Het renovatietempo van maatschappelijk vastgoed moet ook fors omhoog, naar 3 procent van het vloeroppervlak naar BENG of hoger per jaar. Daarnaast moeten gemeenten niet alleen aandacht hebben voor de warmtetransitie, maar ook voor (lokale) koude opwekking. Lees meer.

ESG-rapportage (CSRD)

Met de definitieve rapportagestandaarden van de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) krijgt het 'traditionele' MVO-jaarverslag een grondige update. Deze standaarden stellen een uniforme methode vast om op een breed scala aan ESG-indicatoren te rapporteren. De CSRD legt onder andere de CO2-emissies, milieu-impact en arbeidsomstandigheden van grote bedrijven en hun (hele) keten bloot. Grote bedrijven moeten vanaf 2024 aan de hand van de CSRD hun duurzaamheidsverslaglegging vormgeven. In de toekomst vallen steeds meer bedrijven onder deze rapportageplicht. Is jouw organisatie hierop voorbereid? Lees meer.

ESG in de praktijk

Wil je meer leren over ESG-rapportage voor bouw- en vastgoedprofessionals? En weten hoe je de regels vertaalt naar de praktijk? Meld je aan voor de cursus op dinsdag 31 oktober. Aan de hand van best practices ontvang je praktische handvatten om de regelgeving te vertalen naar strategie en (rapportage)processen binnen jouw bedrijf. 

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie