Vattenfall: 'Verduurzamen start met inzicht vergaren'

‘Binnen één generatie een fossielvrij leven mogelijk maken’, is de flinke ambitie van Vattenfall. De energiemaatschappij heeft zelf echter al flinke stappen gezet om dat doel in de komende tweeënhalve decennia te halen. Het bijzondere van de ambitie is dat het voormalige Nuon niet alleen fossielvrij wil worden in eigen handelen, maar ook voor alle klanten fossielvrij leven mogelijk wil maken.

De ambitie van Vattenfall is alleen te bereiken als klanten massaal verduurzamen. Verduur- zamen betekent energie besparen, lokaal fossielvrij energie opwekken of energie fossielvrij inkopen. Het Deltaplan Duurzame Renovatie gaat ervan uit dat er in 2050 alleen maar CO2-neutrale energie wordt gebruikt. Dus energie uit bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Vattenfall zet dus niet alleen enorme stappen in het opwekken van duurzame energie, het zet ook de gebruikers aan om te verduurzamen.

Vijf stappen

Zo begeleidt Vattenfall klanten met kantoor- gebouwen in stappen in de energietransitie. Arjan Bunnik is Duurzaamheidsmanager Vastgoed bij Vattenfall en als werkgroeplid Data betrokken bij het Deltaplan Duurzame Renovatie.“Wij beginnen en delen wat we doen, met als doel dat de rest volgt.” Daarmee doelt hij op het inzichtelijk maken van energieverbruiksdata. Vattenfall heeft veel inzicht in die data, maar wil klanten dat inzicht ook geven. Daarvoor is onder andere een samenwerking aangegaan met CFP Green Buildings.

Klanten helpen

Beide partijen werken sinds 2017 al samen om zakelijke klanten van Vattenfall beter inzicht te geven in energiebesparingsmogelijkheden voor hun gebouwen. De samenwerking is nu geïntensiveerd waardoor klanten continu inzicht hebben in hun energiegebruik en daaraan gekoppeld mogelijke verduurzamingsmaatregelen. “Dat zal bijdragen aan de ambitie om gebouwen versneld Paris Proof te maken en draagt bij aan Vattenfalls doel om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken”, vertelt Cindy Kroon, directeur Klanten bij Vattenfall.

Over Vattenfall

​​​​​​​Zonnepanelen en windenergie zijn twee belangrijke energiebronnen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van Vattenfall. Zo heeft Vattenfall met de bouw en exploitatie van het windpark Hollandse Kust (zuid) het eerste ongesubsidieerde windpark ter wereld, zet het bedrijf in op elektrisch rijden. Vattenfall is de marktleider in publieke laadpunten in Nederland en is het actief in de ontwikkeling en inzet van batterijen
​​​​​​​ ten behoeve van de opslag van duurzame energie.

Magazine Toekomstbouwers

Bovenstaand artikel komt uit het, door DGBC gepubliceerde, magazine Toekomstbouwers. In het magazine staat hoe de negen Paris Proof themapartners, aan de hand van een stappenplan, aan de slag gaan met het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving.

DGBC-partners

Vattenfall

Gerelateerd

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’