Tussenstand op weg naar Paris Proof

Ruim zeventig partijen zetten samen stappen richting een gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot in 2040. Afgelopen jaar committeerden dertig nieuwe ondertekenaars zich aan die Paris Proof-doelstelling. Een deel van deze kopgroep rapporteert over de weg daarnaartoe. 

Het werkelijk energiegebruik moet met twee derde omlaag ten opzichte van het huidige gemiddelde om in 2040 Paris Proof te zijn. De ondertekenaars van het Paris Proof Commitment blijven stappen zetten om daar te komen en monitoren de voortgang. 

Rapportage per doelgroep 

Dat ziet er voor een ontwikkelaar anders uit dan voor een leverancier of adviesbureau. Vanaf dit jaar is er een specifieke rapportage per doelgroep. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen het werkelijk energiegebruik van de eigen huisvesting en de vastgoedportefeuille, maar ook de invloed die een partij heeft vanuit de rol in de keten. Zo maakt een belegger inzichtelijk hoeveel kilowattuur per vierkante meter de vastgoedportefeuille gebruikt, terwijl een adviseur bijvoorbeeld bijhoudt hoe vaak Paris Proof wordt meegenomen in een Programma van Eisen. De kopgroep speelt op talrijke manieren een belangrijke rol in de keten. Er zijn partijen die alleen nog projecten met een Paris Proof-ambitie aannemen, andere organisaties ontwikkelen instrumenten die helpen bij het halen van Paris Proof doelen. 

Tussen de groepen lijken grote verschillen te bestaan in de voortgang, maar nog niet alle ondertekenaars deelden hun cijfers. Binnen de groep leveranciers is er een aanzienlijke daling in het werkelijk energiegebruik ten opzichte van de nulmeting van vorig jaar, maar het percentage is gebaseerd op data van een zeer selecte groep. Hoe meer partijen monitoren en rapporteren, hoe meer inzicht we krijgen in de weg naar Parijs.  

CommitmentgroepGemiddeld werkelijk energiegebruik kantoren 2020Gemiddeld werkelijk energiegebruik kantoren 2021Percentuele verandering t.o.v. 2020
Beleggers en banken96 kWh/m294,5 kWh/m2​-1,5%
Leveranciers150 kWh/m273 kWh/m2-51,1%
Dienstverleners135 kWh/m2129 kWh/m2​-4,4%​
Ontwikkelaars176 kWh/m2163 kWh/m2-7,3%
Eindgebruikers120 kWh/m2128 kWh/m2​+6,25​%
Totaal124 kWh/m2123 kWh/m2-0.81%

Kantoren in WEii-klasse Zuinig 

De kopgroep deelde cijfers over 308 eigen of gehuurde kantoren, met een totale oppervlakte van ruim 1,3 miljoen vierkante meter. De tussenstand is 123 kWh/m2 gemiddeld werkelijk energiegebruik. Voor een Paris Proof kantoorgebouw staat de teller straks op 70 kWh/m2. Hoewel alle ondertekenaars stappen zetten, is verdere verduurzaming nodig om die ambitie te halen. De kantoren bevinden zich net als vorig jaar in de WEii-klasse Zuinig, al is het energiegebruik gemiddeld met 1 kWh/m2 verminderd. Dat lijkt misschien geen enorme sprong, maar iedere groep beweegt in de goede richting. De weg naar Parijs loopt niet altijd steil naar beneden. Vaak loont het om op natuurlijke momenten duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Verhuizen naar een Paris Proof gebouw behoort ook tot de strategie van enkele ondertekenaars. 

Beleggers in beeld 

Onder andere beleggers brachten de duurzaamheidsprestaties van hun eigen vastgoed in beeld. Grote verschillen in de cijfers worden deels veroorzaakt door het relatief beperkte aantal rapportages. Ook de pandemie is van invloed op de cijfers. Na alle lockdowns en andere coronamaatregelen wordt er weer meer gebruikgemaakt van kantoren, hotels en science parks, waardoor het werkelijk energiegebruik van deze gebouwtypen afgelopen jaar toenam ten opzichte van 2020.

De lijnen geven het maximale energiegebruik aan van een Paris Proof gebouw in 2040. De cijfers voor woningen zijn nog niet definitief, die worden gepubliceerd tijdens het Paris Proof Congres op 29 november.

Doe mee 

DGBC werkt aan nieuwe manieren om rapporteren makkelijker en inzichtelijker te maken, zoals een datastelsel en een monitoringsomgeving. Daarnaast wordt gekeken hoe Paris Proof en de CREMM-methodiek op elkaar kunnen worden afgestemd. In de markt worden momenteel verschillende eenheden voor het vloeroppervlak gebruikt, zoals verhuurbaar vloeroppervlak (VVO), bruto vloeroppervlak (BVO) en gebruiksoppervlak (GO). Het streven is om volgend jaar op een uniforme manier te rapporteren aan de hand van het gebruiksoppervlak. Voor dienstverleners worden gestandaardiseerde doelen overwogen. Je kunt meedenken over hoe deze groep inzichtelijk kan maken welke stappen zij zetten binnen hun rol in de keten, neem hiervoor contact op met de Paris Proof helpdesk.  

Binnen Paris Proof is niet alleen aandacht voor emissies tijdens het gebruik van een gebouw, maar ook voor de invloed van materiaalgebruik en emissies tijdens de bouwfase. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw en sloop/hergebruik. Hoe verminder je de uitstoot tijdens de hele levenscyclus van een gebouw? DGBC zoekt voorbeeldprojecten die zijn doorgerekend met het Paris Proof protocol voor materiaalgebonden emissies

Het commitment is continu in ontwikkeling om samen makkelijker en sneller te verduurzamen. Ook het Paris Proof peloton groeit snel: van veertig naar 71 ondertekenaars in een jaar tijd. En het doel is dat alle 370 DGBC-partners hun handtekening hebben gezet tegen het einde van 2023. Want hoe meer data, hoe meer inzicht in de weg naar Parijs en hoe beter we elkaar kunnen helpen om daar te komen. Teken jij ook? 

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024