Steeds meer DGBC-partners voldoen aan labelplicht

Kantoorgebouwen moeten sinds 1 januari 2023 minimaal aan energielabel C voldoen. In 2021 heeft DGBC voor het eerst de stand opgemaakt onder de partners. De conclusie was toen dat DGBC-partners verder zijn dan de rest van Nederland, maar dat zeker nog niet iedereen aan de labelplicht voldeed. Eind december 2022 voldoet inmiddels 85 procent van de partners die in een kantoorgebouw zonder andere functie zit. 

Daar moet wel iets aan gebeuren, blijkt ook uit recente berichtgeving over mogelijke sluiting van kantoorpanden die niet voldoen aan label C, omdat ze daarmee niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Resultaten labelplichtige kantoren

 Als we alleen kijken naar de 200 gebouwen van partners met enkel een kantoorfunctie, die moeten voldoen aan de label C-plicht, dan voldoet 85 procent. 5 procent heeft een slechter label en 10 procent nog geen energielabel. Van de gebouwen met alle functies, dus ook de functie waar (nog) geen labelplicht voor bestaat, voldoet 71 procent, 6 procent heeft een label D of hoger en heeft 23 procent geen energielabel.

Om het nieuwe jaar goed te beginnen roept DGBC alle partners op om:

  • Het energielabel van je gebouw te controleren, bijvoorbeeld via EP-online.
  • Zo snel mogelijk actie te ondernemen als het kantoorpand nog niet voldoet aan label C, zelf of in overleg met de verhuurder, anders ben je in overtreding en hierop wordt gehandhaafd.
  • Te controleren of de gebouwfunctie goed in de BAG staat en fouten door te geven.

Eerste stap

Nog een aandachtspunt hierbij: label C is slechts de eerste stap. Vanuit de Energy Performance of Buildings Directive IV (EPBD-4) volgen de komende jaren stengere eisen aan de energielabels van gebouwen. De slechtste labels van alle gebouwfuncties moeten verdwijnen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteerde recent het energielabel dat hoort bij de renovatiestandaard ofwel eindnorm. Dat komt in de huidige methodiek neer op een energielabel A++ of A+++. Voor de EPBD volgt nog een aangepaste berekeningswijze van het label, waardoor de plusjes verdwijnen. Hoe de labelklassen dan uitvallen, is nog niet helemaal duidelijk.

Met de Paris Proof-waarden is er al wel een vast einddoel en een vast getal van kWh/m2, voor het behalen van de waarden van de eindnorm van het ministerie. Dit staat los van de labelklassen die uit de harmonisatie gaat komen.

Data

Voor de analyse van kantoorpanden van partners gebruikte DGBC de data op EP-online, die de situatie van 1 juli 2022 weergeeft. Uitgangspunt was het hoofdkantoor van de organisatie. Ditmaal is DGBC dieper in de data gedoken dan in 2021, want de datasystemen geven niet vanzelf het perfecte inzicht. Dat vraagt nog veel handmatig uitzoekwerk. Het onderzoek leert dat hier nog wat verbeterpunten zitten in de data. DGBC pleit nog steeds voor een goed en transparant datastelsel van gebouwen en het energiegebruik. Dat helpt de eigenaar, de gebruiker en in de handhaving van bijvoorbeeld een labelplicht.

De koppeling met de EP-online geeft veel blanco resultaten. Vaak zijn dat gebouwen waarvan bekend is dat ze wel een energielabel hebben, bijvoorbeeld vanuit een BREEAM-NL project. De Nationale EnergieAtlas geeft dan wel resultaten. Dat is opmerkelijk, want de achterliggende database zou gelijk moeten zijn.

Grote variëteit aan gebruiksfuncties

Opvallend is dat panden van DGBC-partners een grote variëteit aan gebruiksfuncties hebben. De combinatie kantoorfunctie met industriefunctie komt vaak voor, bijvoorbeeld bij de leveranciers met een productie- of opslaghal en kantoor. Deze kantoren hebben lang niet allemaal een energielabel. Ook zien we kantoororganisaties die in een gebouw met een winkel of bijeenkomstfunctie gehuisvest zijn, zoals bedrijfsverzamelgebouwen.

Ruim 25 partners werken vanuit huis. Slechts de helft van die thuiskantoren heeft een energielabel. Deze combinatiepanden en woningen behoeven niet aan de labelplicht te voldoen, zoals de infographics op de RVO site laten zien. Desondanks willen we stimuleren dat ook deze panden van DGBC-partners van een goed energielabel zijn voorzien.

Alle kantoren Label C

Het achterblijven van de rest van de markt in het behalen van label C is het ook het startpunt van een nieuwe campagne van de Gideons, een beweging met zelfsturende tribes, die bestaan uit verschillende mensen, bedrijven en initiatieven. Zeker in een tijd waarin energie schaars is en energiearmoede oploopt vinden zij het schrijnend dat de label C-plicht niet wordt nageleefd en dat er niet wordt gehandhaafd. Op de website: www.allekantorenlabelc.nl lees je wat je als organisatie kan doen om energie te besparen. 
 

Gerelateerd

Annemarie van Doorn

Annemarie van Doorn over leiderschap in de bouwsector

Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’