Nieuwe whitepaper over circulariteit en BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

Het doel voor de gebouwde omgeving in Nederland: een 100% circulaire bouweconomie in 2050. Het kunnen meten van circulariteit is dan een belangrijke stap. Het onderwerp circulariteit is daarom nadrukkelijk opgenomen in duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw 2020. Daarom heeft DGBC een speciale Whitepaper Circulariteit is meetbaar met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 ontwikkeld.

In de whitepaper wordt in een aantal korte en bondige hoofdstukken via de BREEAM credits uitgelegd hoe circulariteit is geborgd in BREEAM-NL Nieuwbouw 2020. In elke fase van het bouw- en ontwikkelproces worden eisen gesteld aan circulariteit, zoals te zien in onderstaande afbeelding. Hiermee maakt BREEAM-NL circulariteit meetbaar en toepasbaar in nieuwe gebouwen.

Cirkel rond maken

Om de cirkel uiteindelijk helemaal rond te maken, zijn er nog een aantal stappen nodig. DGBC heeft als beheerder van BREEAM-NL nog een aantal verbeteringen voor BREEAM-NL op haar verlanglijst staan. Die gaan gepaard met uitdagende dilemma’s. Bijvoorbeeld het stimuleren van biobased bouwen.

Vervolgstappen

Op het eerste gezicht lijkt dat een goed streven, maar biobased bouwen is geen doel op zich, slechts een middel om een doel te bereiken: minimaliseren milieu- impact en maximaliseren CO2-reductie. Hetzelfde geldt voor het toepassen van hergebruikte en gerecyclede materialen. Het is te kort door de bocht om alleen hierop de aandacht te richten. Er moet vooral integraal gekeken worden naar wat de beste oplossing is voor een bepaald project. Deze dilemma’s en meer bespreken we in aanloop naar de volgende versie van het BREEAM- NL keurmerk.

Over circulariteit en BREEAM-NL

De basis voor de toegenomen focus op circulariteit in de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw (2020) ligt in het Framework voor Circulaire Gebouwen. Dat is in 2018 gepubliceerd door Dutch Green Building Council (DGBC) samen met Circle Economy, Metabolic, SGS Search en met steun van de Redevco Foundation en VBI.

 

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen