>

Meer groen zorgt voor een klimaatbestendig Rotterdam

Water wil altijd naar het laagste punt. Laat dat nu voor een stad als Rotterdam, die voor meer dan driekwart onder het niveau van de Maas ligt, een bijzonder onhandige eigenschap zijn. Daarom is het belangrijk om water zo lang mogelijk vast te houden op de plek waar het valt. Dat lukt met groen. Rotterdam investeert de komende jaren flink in een groene stad.

Johan Verlinde is voor de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het Rotterdams Weerwoord. Dat is het klimaatadaptatieprogramma van de maasstad. Dit programma gaat over zes klimaatthema’s, die allemaal te maken hebben met de specifieke uitdagingen van de stad, waaronder hittestress en wateroverlast. Het toevoegen van groen in de stad speelt een belangrijke rol in het werken aan een klimaatadaptieve stad, die zoals bekend onder de zeespiegel ligt en erg ‘stenig’ is. Verlinde: “We moeten ervoor zorgen dat we water lokaal zo lang mogelijk vasthouden. Dat kan met bomen, planten, gras... De wortels nemen water op, als een spons. En water kan weer verdampen. Daardoor verkoelt de omgeving. Die ‘groene airco’s’ van de stad zijn meteen goed tegen de hittestress.”

Investeren in groene icoonprojecten

In de gemeente Rotterdam wordt op verschillende gebieden gewerkt aan het groene karakter van de stad. In de openbare ruimte bijvoorbeeld. De komende jaren komt 233 miljoen euro vrij voor zeven grote groene stadsprojecten. Op drukke verkeersaders zoals de Westblaak maken rijbanen plaats voor groenstroken. En het verkeersplein Hofplein krijgt een parkachtig karakter; de voetganger wordt er de baas.

Klimaatbestendig Zomerhofkwartier

Een ander voorbeeld is de herontwikkeling van het Zomerhofkwartier. Dat is een gebied in Rotterdam dat geregeld en steeds vaker kampt met wateroverlast. “Ik ben erg enthousiast over hoe dit gebied wordt aangepakt, met bijvoorbeeld waterberging op ieder dak. Er komt ook een park boven maaiveld dat wordt verbonden met de Hofbogen, een 2,4 kilometer lange oude spoorlijn die op hoogte richting het noorden van de stad loopt. Door ‘aan de voorkant’ mee te denken in het ontwerp, wordt zo’n gebied veel klimaatbestendiger.”

Projectontwikkelaars worden steeds enthousiaster

Namens de gemeente voert Verlinde geregeld gesprekken met project- en gebiedsontwikkelaars die aan de slag willen in de stad. Open en goede gesprekken zijn het, ervaart Verlinde, over hoe Rotterdam nog groener en aantrekkelijker kan worden. “Wij hebben natuurlijk onze eisen en wensen over klimaatadaptief bouwen. En we zien dat, waar het onderwerp voorheen als lastig werd ervaren, ontwikkelaars steeds enthousiaster worden, en zelf met oplossingen komen. Ze zien de meerwaarde van groen.” Verlinde vervolgt: “Kijk, het gaat om maatregelen die ook mooi kunnen zijn, en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Soms kijk ik jaloers naar Singapore, waar ik voor werk nog wel eens kom. Daar zie je oplossingen waarbij regenwater langs de gevels wordt gefilterd en hergebruikt. Het zou geweldig om dat soort toepassingen ook in Rotterdam terug te zien.”

Gemeenten zien meerwaarde van groen

Rotterdam heeft de ambitie om binnen drie jaar 20 hectare groen toe te voegen aan de stad. In 2022 moet dat doel bereikt zijn. Rotterdam is al over de helft. Stichting De Groene Stad stimuleert het gebruik van groen in stedelijk gebied. En helpt onder andere gemeenten en ontwikkelaars met kennis over de meerwaarde van groen. Overal in Nederland is een trend te zien om groen in stedelijk gebied toe te voegen, merkt Leon Smet van De Groene Stad: “We hoeven gemeenten niet meer uit te leggen dat groen meer is dan alleen maar mooi. De meerwaarde wordt echt wel ingezien. Wel is er behoefte aan kennis over wat precies die meerwaarde is en hoe groen het beste kan worden toegepast in de openbare ruimte: wat doet het toevoegen van groen met de uitgaven voor het onderhoud aan de riolering, bijvoorbeeld. Zeker bij de wat kleinere gemeenten is de behoefte aan kennis nog groot.”

Dit is een passage uit een artikel uit de speciale DGBW-editie van Toekomstbouwers. Bekijk het hele artikel hier

De Groene Stad organiseert meerdere sessies tijdens de Dutch Green Building Week: Klik op de link om naar het agenda-item te gaan.

Foto: Stadslab Hoogkwartier in opdracht van Rooftop Revolution Rotterdam

DGBC-partners

De Groene stad

Gerelateerd

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

Founding partner SGS Search over toekomst DGBC: ‘Een onmisbaar kennisinstituut’

Founding partner SGS Search over toekomst DGBC: ‘Een onmisbaar kennisinstituut’