Koplopers vragen om actievere rol van gemeenten bij circulaire gebiedsherontwikkeling

Marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers brengen circulariteit in gebiedsherontwikkelingen een stap verder dan de gemeentelijke beleidsmaatregelen. Gemeenten zijn nog op zoek naar hun rol en manieren om op de juiste momenten vooruitstrevende private partijen te faciliteren en achterblijvende partijen te activeren.  Dat blijkt uit onderzoek van Peter Gabriëls, projectmanager bij Dutch Green Building Council (DGBC).

Dat onderzoek voerde hij uit in het kader van zijn Masterstudie of Urban and Area Development (MUAD), verzorgd door Hogeschool Utrecht en Saxion. Dit onderzoek, in opdracht van de gemeente Den Haag, is tot stand gekomen door de begeleiding en beoordeling van Jeroen Mens en Rien van Stigt.

Voor zijn onderzoek bestudeerde Gabriëls onder andere drie best practices op het gebied van circulaire gebiedsherontwikkeling. Juist bij een gebiedsherontwikkeling is de toepassing van circulaire principes van belang. Bij de herontwikkeling of transformatie van gebieden komen namelijk enerzijds materialen van bestaande gebouwen vrij, terwijl anderzijds nieuwe, milieu-intensieve materialen het gebied worden binnengebracht. Hoewel meer dan 95 procent van het sloopafval in Nederland wordt hergebruikt, is het type hergebruik grotendeels laagwaardig (downcycling). Veel gemeenten willen deze verspilling van grondstoffen verminderen door de kringloop van bouwmaterialen te sluiten.

Circulaire doelstellingen van gemeenten

Naar een studie van beleidsdocumenten van de grote vier gemeenten in Nederland blijken de gemeenten ambitieuze circulaire doelen te stellen. Er heerst echter ook de vraag hoe de gemeente kan borgen dat publieke en private partijen gedurende een gebiedsherontwikkeling ‘circulair’ handelen bij aanpassingen aan de bestaande (utiliteits)gebouwen (renovatie, transformatie of sloop) en hoe gebouwen zo lang mogelijk behouden kunnen blijven. In het hier beschreven onderzoek is geprobeerd instrumenten en randvoorwaarden te identificeren waarmee dit mogelijk wordt. 

De Binckhorst

Gabriëls legde drie praktijkcases onder de loep: het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Werkspoorkwartier in Utrecht en het Bajes Kwartier in Amsterdam. De resultaten van die studie zijn geprojecteerd op de transformatie van de Binckhorst in Den Haag.

Lees op ROmagazine.nl het hele artikel met onder meer de aanbevelingen voor de Binckhorst.

 

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024