Future Leader Mirthe Heikens: Op naar een inclusieve energietransitie!

Wat doe jij als groene leider? Als afsluiting van het Future Leaders Program 2022 schreven de deelnemers een column over persoonlijk leiderschap in hun duurzame missie. De jury, bestaande uit Norbert Schotte, Niek de Vries, Annemarie van Doorn en Jan Kadijk, selecteerde een top drie columns. Vandaag delen we de column van Mirthe Heikens, beleidsmedewerker Energietransitie Gebouwde Omgeving bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op naar een inclusieve energietransitie!

“Kwetsbare vrouwen betalen de rekening van het schadelijke gedrag van een kleine groep welvarende mannen”, zegt Anouk Creusen, onderzoeker bij bureau 75incQ.

Op 14 november stond de klimaattop in Sharm-El-Sheikh in het teken van de relatie tussen gender en de gevolgen van klimaatverandering. Uit recent onderzoek van ActionAid blijkt door de bestaande genderongelijkheid, meisjes en vrouwen harder worden geraakt door de effecten van klimaatverandering. Dit komt mede doordat vrouwen de meerderheid van de arme bevolking van de wereld vertegenwoordigen. Ook blijkt uit onderzoek van een groep wetenschappers dat er tijdens of na natuurrampen of extreem weer, er sprake is van meer geweld ervaren door vrouwen, meisjes en seksuele en genderminderheden.

Bijdragen aan het verbeteren van, realistisch gezien, een klein stukje van de wereld, geef ik een plek via mijn werk in de energietranstitie. En ook als Young Soroptimist en lid van een wereldwijde organisatie, die zich in 121 landen inzet voor de verbetering van de levens en versteviging van de positie van vrouwen en meisjes.

Mijn werk en vrijwilligerswerk raken elkaar vaker dan je denkt. De gevolgen van genderongelijkheid in relatie tot klimaatverandering lijken in Nederland een ver-van-ons-bed-show. Toch blijkt volgens onderzoeker en Energy Feminist Mariëlle Feenstra dat het vooral vrouwen zijn die moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Een oneerlijke situatie, helemaal als je bedenkt dat duurzame gedragsaanpassingen eerder landen bij vrouwen dan bij mannen. Zeker met de huidige, hoge energieprijzen zijn er middelen nodig om deze ongelijkheid op te lossen.

Feenstra roept dan ook op tot gender-rechtvaardig klimaatbeleid. Dit staat voor klimaatbeleid om de baten en lasten van klimaatverandering rechtvaardiger te verdelen, zodat de groep kwetsbare minderheden niet de rekening betaalt van het schadelijke gedrag van de kleine groep. Ook stelt Feenstra, in een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW, dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in klimaat gerelateerde beroepen. Hierbij is het aandeel vrouwen in de energietransitie 22%. Terwijl diversiteit aan inzicht en vaardigheden juist nodig zijn, gezien de opgaven binnen de energietransitie.

Ik ben er dan ook trots op dat ik hieraan mijn kleine steentje bij kan dragen door me in te zetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en een energietransitie waaraan iedereen mee kan doen. En ik weet weer des te beter waar ik mijn motivatie uit put!

Over het Future Leaders Program

Deze column is geschreven door een deelnemer van het Future Leaders Program. Tijdens dit leiderschapsprogramma ga je samen met bestaande leiders en generatiegenoten aan de slag om jouw ambities te concretiseren, doe je nieuwe kennis en inzichten op en krijg je coaching op gedrag en competenties. 

Enthousiast geworden en wil je ook deelnemen? Of ken je iemand die met persoonlijk leiderschap en duurzaamheid aan de slag wil? Dit jaar organiseert DGBC de achtste editie van het Future Leaders Program.

Lees meer over het programma en meld je aan

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen