DGBC lanceert woordenboek voor duurzaam bouwen

DGBC lanceert deze week het Duurzaam bouwen woordenboek om kennis over duurzaam bouwen begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen die werkzaam is in de sector. Het woordenboek bevat 264 veelgebruikte termen en afkortingen die betrekking hebben op duurzaam, CO2-neutraal, circulair, gezond en klimaatadaptief bouwen. De lijst wordt blijvend aangevuld. Bijvoorbeeld met nieuwe wet- en regelgeving. 

WENG, WEii, Adaptief vermogen, EPBD IV, EU Taxonomie ... Duurzaam bouwen moet de norm worden. Maar om de stap naar een duurzame, circulaire en toekomstbestendige bouwsector te kunnen maken, is het belangrijk dat de kennis voor álle betrokkenen te begrijpen is en makkelijk te vinden. Het Duurzaam bouwen woordenboek legt 264 veelgebruikte begrippen en afkortingen uit op het gebied van duurzaam, CO2-neutraal, circulair, gezond en klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen. 

‘Dezelfde taal spreken’ 

Merel den Otter is senior communicatieadviseur bij DGBC en initiatiefnemer van het woordenboek: “Het is belangrijk dat we allemaal dezelfde taal spreken. We willen duurzaam bouwen voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk maken. Maar hoe doen we dat, als we spreken in afkortingen en jargon? Zelf werk ik nu bijna een jaar in de bouw- en vastgoedsector en ik kom inmiddels aardig mee. Maar de eerste maanden duizelde het mij door alle afkortingen en vaktermen. Ik heb dagelijks dingen moeten opzoeken.” 

“DGBC is aanjager van de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. In die rol verbinden we onder meer markt en overheid, delen we kennis en ontwikkelen we tools. Een woordenlijst kan daarin niet ontbreken.” 

Bètaversie  

Het gaat vooralsnog om een bètaversie, die de komende tijd verder wordt uitgebouwd. “Omdat we het woordenboek nog verder ontwikkelen, ontvangen we de komende tijd graag feedback van gebruikers,” zegt Den Otter.  

Reacties

Heb je vragen, opmerkingen of verbeterpunten voor het Duurzaam bouwen woordenboek, stuur je reactie dan naar Merel den Otter: m.denotter@dgbc.nl 


Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken