DGBC lanceert handreiking over scope 3-emissies voor bouwsector

Sturen op CO₂ wordt steeds belangrijker, ook voor bouwbedrijven. Daarom heeft Dutch Green Building Council (DGBC) samen met tien koplopers uit de Nederlandse bouwsector een handreiking gemaakt om de indirecte CO₂-uitstoot, oftewel scope 3, inzichtelijk te maken voor bouwbedrijven.

Vanaf 1 januari 2024 zijn grote ondernemingen verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsactiviteiten, -risico’s en -prestaties vanwege de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Onderdeel daarvan is inzicht krijgen in de totale CO-impact van de gehele keten gezien vanuit een specifieke organisatie, ook wel scope 3 genoemd. De huidige richtlijnen en Europese regelgeving rondom duurzaamheidsverslaglegging laten op dit moment nog veel ruimte over voor eigen interpretatie.

Een eenduidige uitleg specifiek voor de Nederlandse bouwsector ontbrak. Daarom is DGBC, samen met de markt, in december 2023 gestart met het maken van de handreiking.

Download de handreiking

Een goede eerste stap

Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC: “We staan nog aan het begin van het proces om CO-emissies op een goede manier inzichtelijk te maken, te rapporteren en te monitoren. Omdat elk bouwbedrijf dit nu nog op zijn eigen manier doet, hebben we met deze handreiking de handschoen opgepakt om hier een duidelijke aanpak voor te formuleren. Door met een grote groep bouwbedrijven en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) deze landelijke vertaalslag te maken, zorgen wij ervoor dat er met dezelfde meetlat gemeten kan worden. Deze handreiking is een goede eerste stap.”

Daarnaast biedt deze handreiking ook een helpende hand aan kleinere bouwpartijen die op dit moment nog niet hoeven te rapporten. Ze vervolgt: “Door nu al aan de slag te gaan met het meten en vervolgens verminderen van jouw CO-uitstoot, kun je voorbereid zijn op toekomstige wettelijke verplichtingen. Want uiteindelijk moeten niet alleen de koplopers mee, maar de gehele markt.”

Kwaliteit van de data

Karlijn Besse, projectmanager bij DGBC voegt hieraan toe: “Inzicht speelt niet alleen een cruciale rol bij het begrijpen en beheren van de totale CO-uitstoot van bouwbedrijven, maar nog belangrijker: hier valt vaak ook de grootste winst te behalen op het gebied van verduurzaming.” De volgende stap volgens Besse is het verhogen van de kwaliteit van de data bij het rapporteren. “Denk vooral aan de beschikbaarheid, de accuraatheid en robuustheid van data op product- en materiaalniveau, maar ook op organisatieniveau.”

Raamwerk voor de sector

De handreiking geeft een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen als bouwbedrijf. Met daarbij een overzicht van bestaande protocollen en richtlijnen, een interpretatie van rekenmethodes en een inventarisatie van geschikte databases.

De handreiking is tot stand gekomen samen met verschillende bouwbedrijven, namelijk Ballast Nedam, Dura Vermeer, Heijmans, JAJO, Koninklijke BAM Groep, Mourik, TBI, Van Wijnen, VolkerWessels en VORM samen met SKAO, bekend van de CO₂ Prestatieladder. Ook hebben verschillende accountancybureaus, stichtingen en adviesorganisaties geholpen bij de totstandkoming van de handreiking.

Webinar 2 juli

Noteer in je agenda: op dinsdag 2 juli organiseren we naar aanleiding van de handreiking een webinar. Van 13.00 tot 14.30 uur word je bijgepraat over de handreiking met toelichting van DGBC en verschillende gastsprekers die inzicht geven in de praktijk. Het wordt een interactieve sessie met veel ruimte voor vragen. Aan tafel zitten Daniel Atmosoerodjo (Projectmanager Duurzaamheid bij Mourik), Patrick Ballast (Hoofd Duurzaamheid bij Ballast Nedam) en Vincent Swinkels (SKAO). Het webinar wordt gemodereerd door Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC en mede-auteur van de handreiking. Lees hier meer en meld je aan!

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’