Data gezocht voor circulaire installaties

Installaties en circulariteit vormen nog niet altijd een match, maar die match is wel cruciaal voor een circulaire (bouw)economie. De Nationale Milieudatabase (NMD) startte daarom onlangs met een 2e ronde van het Witte vlekken-project, waarin ze 2500 euro uitdeelt aan elke installatieproducent die LCA’s maakt van zijn producten.

Eind deze maand is het Level(s) Congres ‘Breng jouw milieu-impact omlaag’, waarin dieper ingegaan wordt op het witte vlekken-project van NMD en de noodzaak van data, voor het in de praktijk brengen van duurzaamheidsambities.

Productkaarten voor installaties

Bij installaties ligt de focus op energieneutraal bouwen. Door innovaties hebben installaties ook een steeds groter aandeel (tot 50%) in de milieu-impact van een nieuw gebouw. Inzicht in deze data is cruciaal om de milieu-impact van de installaties te verlagen.

Hoe circulair producten en installaties zijn, kan meetbaar gemaakt worden met een LCA, ofwel een productkaart die de milieu-impact inzichtelijk en meetbaar maakt. De Nationale Milieudatabase (NMD) beheert en verzamelt in Nederland deze productkaarten. Maar ‘installaties’ vormen een grote witte vlek in deze database. Daarom roept de NMD de installatiebranche nu op om – met subsidie - productkaarten op te stellen.

John Drissen, accountmanager van NMD: “We willen via het Witte vlekken-project de leveranciers stimuleren om een Life Cycle Analysis (LCA) te maken van hun producten en zo productkaarten daarvan in de NMD te krijgen. Dat kost tijd, geld en inspanning. Wij geven aan de bedrijven dan 2500 euro als tegemoetkoming. Zo verzachten we de pijn. Voor sommige is dat al genoeg.”

De 2e ronde voor aanmelding werd geopend na de zomer. Op de website van de Nationale Milieudatabase vinden producenten en leveranciers meer informatie over het project. Het is mogelijk om je direct aan te melden, om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Installaties centraal tijdens Level(s) congres

Tijdens het Level(s) Congres ‘Breng jouw milieu-impact omlaag’, op donderdag 29 september, gaan we dieper in op het witte vlekken-project van NMD en de noodzaak van data voor het in de praktijk brengen van duurzaamheidsambities. Zonder data kan er immers niet gestuurd worden op projectniveau in ontwikkeltrajecten en/of aanbestedingen. John Drissen, Projectleider NMD, gaat tijdens het congres in op de noodzaak om van de database een eerlijke representatie van de markt te maken. Wouter de Wolf, Marketing Manager Signify, gaat in zijn presentatie in op de business kansen van LCA voor de installatiebranche. Hij vertelt ook hoe LCA gebruikt kan worden om betere keuzes te maken voor de ontwikkeling en vermarkting van je product.

Aanmelden voor het congres is nog mogelijk

Gerelateerd

Nationale SDG actiedagen gaan beginnen 

Nationale SDG actiedagen gaan beginnen 

Protocol materiaalgebonden emissies verbeterd 

Protocol materiaalgebonden emissies verbeterd 

Na noodhulp duurzaam doorpakken

Na noodhulp duurzaam doorpakken