BREEAM-NL Nieuwbouw 2020: nieuwe maatstaf voor duurzame nieuwbouw

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 heeft het levenslicht gezien. De nieuwe beoordelingsrichtlijn werd op 30 juni gelanceerd tijdens vastgoedbeurs Real Estate Futureproof door DGBC-directeur Annemarie van Doorn.

BREEAM-NL Nieuwbouw wordt beheerd door Dutch Green Building Council en is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten integraal te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 is de opvolger van de beoordelingsrichtlijn uit 2014 en kent een aantal opvallende nieuwe ontwikkelingen. Naast de beoordeling van het gebouw zoals het in gebruik wordt genomen, is het vanaf nu onder meer ook mogelijk om alleen het casco van een gebouw, of het casco en de centrale installaties te certificeren. Door de holistische benadering van duurzaamheid in BREEAM-NL is er veel oog voor actuele thema’s als circulariteit, energiereductie, klimaatadaptatie en gezondheid. 

Gezondheid in gebouwen

Door de uitbraak van de coronacrisis is er in de nieuwe richtlijn meer dan ooit aandacht voor het welzijn van de personen die in gebouwen werken. Dit was altijd al een belangrijk onderdeel van een BREEAM-NL beoordeling. Voor de versie Nieuwbouw 2020 zijn de criteria op dit gebied herzien. Zo zijn de criteria voor ventilatie in BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 aangepast aan de geadviseerde ventilatie-eisen met betrekking tot het tegengaan van virusverspreiding.

Ingespeeld op recente ontwikkelingen

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 speelt daarnaast in op een aantal andere recente ontwikkelingen: zo is de credit over de energieprestatie aangepast aan de nieuwe energieregelgeving (BENG) die vanaf 2021 van toepassing is. Daarnaast is er een nieuwe credit, waarbij de risico’s van klimaatverandering in kaart moeten worden gebracht: of en hoe het gebouw deze veranderingen (hittestress, wateroverlast en droogte) kan opvangen. Ook de stikstofproblematiek heeft een rol gespeeld. De bestaande criteria over de uitstoot van NOx in de gebruiksfase zijn aangescherpt. Daarnaast zijn criteria toegevoegd die verplichten om de stikstofuitstoot in de bouwfase te monitoren.

Oog voor circulariteit

Op dit moment merken we dankzij de coronacrisis ook de voordelen van gebouwen die flexibel zijn in te delen. Deze gebouwen kunnen zonder veel extra materialen worden aangepast op de anderhalve-metersamenleving. Binnen BREEAM-NL waarderen we dit al sinds 2014. Deze en andere circulaire criteria spelen een belangrijke rol in BREEAM NL Nieuwbouw 2020. Zo worden circulaire onderwerpen als een materiaalpaspoort, het aandeel van product specifieke milieudata (LCA) en de losmaakbaarheid van een gebouw gestimuleerd.

Veel winst te behalen

Rudy van der Helm van DGBC gelooft dat BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame gebouwen in Nederland. “BREEAM-NL is in Nederland breed omarmd. Maar er valt nog winst te behalen. De duurzame lat hebben we hoger gelegd en we dagen de betrokken partijen bij nieuwbouwprojecten uit om hiermee aan het werk te gaan.”


Vanaf september 2020 kunnen nieuwbouwprojecten met de nieuwe beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Tegen de beoordelingsrichtlijn van 2014 kan tot 31 december 2020 worden geregistreerd. Voor renovatieprojecten en woonfuncties worden aparte schema's ontwikkeld, voor beide projecttypen kan voorlopig de beoordelingsrichtlijn 2014 nog worden gebruikt. In september organiseert Dutch Green Building Council een webinar waarin de nieuwe beoordelingsrichtlijn verder wordt toegelicht.Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen