Blog Royal HaskoningDHV: 'Onze eerste stappen om Paris Proof te worden'

Begin december maakte Royal HaskoningDHV haar ambitie bekend om uiterlijk in 2035 wereldwijd de kantoren Paris Proof te maken en daarmee het energieverbruik van de kantoren met twee derde terug te brengen. Voor mij, verantwoordelijke voor onze huisvesting, was dit vooral een statement om duurzaamheid in onze kantoren nog meer prioriteit te geven.

De ambitie om het energieverbruik terug te brengen, richt zich op het gebouwgebonden en het gebruiksgebonden energiegebruik. Dus niet alleen het gebruik van energie door de installaties, maar ook alles waar medewerkers invloed op hebben. Naast een focus op reductie van energiegebruik kan er gekozen worden voor grootschalige opwekking van energie, bijvoorbeeld met behulp van windmolens en zonne-energie. Het lijkt een voor de hand liggende keuze om je direct te richten op de gebouwgebonden energie (ca. 75% van het totaal). In het gebruiksgebonden deel zijn echter sneller besparingen te realiseren. 

Gebruiksgebonden initiatieven

We hebben onze facilitaire medewerkers gevraagd eens na te denken over hoe facilitaire services als schoonmaak en catering kunnen bijdragen aan de reductie van het energiegebruik. Denk bij catering bijvoorbeeld aan het vervangen van een oude koelkast of het afsluiten van koelvitrines als deze niet in gebruik zijn. 

Bij gebruiksgebonden initiatieven denken we ook aan verspilling in de vorm van verlichting die na sluitingstijd brandt. Dat is een vorm van verspilling die gemakkelijk te voorkomen moet zijn. We zijn hiervoor in gesprek met de beheerders om dit structureel op te lossen.

Daarnaast praatte ik met onze IT-collega’s. De lokale IT-infrastructuur (servers, pc’s en schermen) kent een behoorlijk energieverbruik en blijft deels ook ’s nachts aan staan. Al discussiërend kwamen we tot een doel, namelijk het kantoor onafhankelijk maken van de IT-infrastructuur. De IT-apparatuur wordt zo veel mogelijk uitgeschakeld als het kantoor gesloten is. De impact hiervan is behoorlijk groot, maar het is ook een mooie uitdaging. 

Gebouwgebonden initiatieven

In samenwerking met onze specialisten in het primaire proces zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de warmtevoorziening van ons hoofdkantoor te verduurzamen. Dat is best een uitdaging. Andere projecten voor het terugbrengen van gebouwgebonden energiegebruik volgen uit de routekaarten die we per kantoor zullen opstellen.

Opwekking

De eerste stappen om energie op te wekken zijn er in de vorm van de start van een onderzoek naar de toepassing van pergola’s (met zonnedak voor de elektra van onze elektrische auto’s). Echter, dat zijn tracks waar een lange adem voor nodig is en waarbij ook een financiële afweging gemaakt moet worden of deze investering haalbaar is voor onze huurpanden. Wij willen daarin graag samenwerken met de eigenaren om samen flinke stappen voorwaarts te zetten.

Monitoring

Het monitoren van het energieverbruik doen we niet langer via een spreadsheet maar via een rapportagetool. Hierin kunnen we de voortgang volgen om onze resultaten te delen. 

Mijn eerste ‘lesson learned’? Het uitspreken van de ambitie loont!


Auteur Frits Smedts, directeur huisvesting bij Royal HaskoningDHV plaatste de blog ook op LinkedIn. 


DGBC-partners

Royal HaskoningDHV

Gerelateerd

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Nivab Vastgoed Advies

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Nivab Vastgoed Advies

"Het is nu investeren of straks de rekening betalen, als dat nog kan"

"Het is nu investeren of straks de rekening betalen, als dat nog kan"

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen