‘Biobased gebouwen voelen beter, zijn gezonder, slaan CO₂ op én zijn veel leuker om te ontwerpen’

In de serie #BuildingLife Spotlight gaan we in gesprek met #BuildingLife Ambassadeurs over hun ambities en ervaringen op weg naar een Whole Life Carbon-aanpak. In deze editie Dennis Hauer, architect-directeur bij Urban Climate Architects in Delft.

#BuildingLife Spotlight

Dennis Hauer, opgeleid als architect aan de TU Delft, ging in 2015 aan de slag bij Urban Climate Architects (UC Architects). Het bedrijf houdt zich bezig met opgaven in de stedelijke omgeving. Van oudsher werkte het bureau veel aan verbouwingen, optoppingen (het aanbrengen van één of meer nieuwe bouwlagen op een bestaand gebouw) en transformaties, waarbij het verduurzamen van vastgoed al een belangrijke rol speelde. 

Wat motiveerde je om #BuildingLife Ambassadeur te worden?

“In de loop der jaren zijn we ons meer gaan richten op het toepassen van circulaire en biobased principes en materialen. Dat heeft zich vertaald in het toepassen van massief-houtconstructies bij nieuwbouwprojecten en lichte circulaire oplossingen bij transformaties en optoppingen. Hierbij vormt Paris Proof een belangrijk uitgangspunt. Naast CO2-reductie en de energietransitie moeten onze gebouwen ook een positieve bijdrage leveren aan de omgeving, waarbij natuurinclusief bouwen een belangrijke basis vormt.”

“Met het architectenbureau wilden we meer doen dan ‘alleen maar’ duurzame projecten realiseren. We wilden ook bijdragen aan de totstandkoming van duurzaam beleid voor de hele sector. Met het ondertekenen van het Paris Proof Commitment zetten we een eerste stap. Daarnaast wil ik ook graag onze kennis en expertise inbrengen als Building Life Ambassadeur. En leren van andere ambassadeurs zien wij als een meerwaarde.”

Op welke manier draagt UC Architects bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

“Vanuit onze eigen organisatie werken we toe naar Paris Proof in 2030. Met onze nieuwe huisvesting hebben we daarin al een grote stap gezet. Daarnaast hebben we in onze projecten de keuze gemaakt om alleen nog maar nieuwbouwprojecten aan te nemen als deze in massieve houtbouw worden gerealiseerd.”

Welke elementen zijn belangrijk op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom in 2040?

“Opschaling van CO2-reductie op gebouwniveau naar gebiedsniveau. Op dit moment is er veel aandacht voor gebouw- of blokniveau. Maar de stap naar het gebied, de impact van ondergrondse infrastructuur en de rol van bijvoorbeeld mobiliteit ontbreken nog.”

Hoe reduceer je de materiaalgebonden emissies van jouw projecten?

“Met het realiseren van een massief houten constructie kun je al zo’n 40 procent van een gebouw inzetten als CO2-opslag in plaats van dat je CO2 uitstoot.”

Welke verschillen zie je in de internationale aanpak ten opzichte van nationaal op het gebied van Whole Life Carbon?

“Ik zie dat landen om ons heen, zoals Frankrijk, veel meer bereiken, doordat zij al een strenger beleid voeren en sturen op duurzame oplossingen. Zo is er in Frankrijk al veel meer houtbouw en strobouw gerealiseerd. En in steden als Parijs zijn groene gevels en daken vereist om überhaupt nog te mogen bouwen.”

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de hele bouwsector in Nederland hieraan mee gaat doen?

“Het is echt nodig om materialen realistisch te gaan beprijzen. Alleen dan ontstaat er bewustwording van wat de impact van een materiaal werkelijk is. Ook aan andere partijen die met de Whole Life Carbon-aanpak aan de slag gaan, wil ik die tip geven: Ga werken met CO2-budgetten en hang daar ook het juiste prijskaartje aan. Alleen op die manier kun je echt sturen op Whole Life Carbon.”

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024