Arcadis: 'Binnen een aantal kliks naar een duurzaam actieplan'

Gebouwbeheer is voor veel gebouweigenaren niet de hoofdactiviteit. Dat geldt zeker voor eigenaren van het maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld schooldirecteuren houden zich bezig met kwaliteit van het onderwijs en het hebben van voldoende leerkrachten. Energieverbruik van het schoolpand heeft geen prioriteit, maar toch moeten ook scholen en zorginstellingen verduurzamen. De beslisboom, mede ontworpen door Arcadis, helpt hen bewuste keuzes te maken die naar een rendabele verduurzamingsplan leiden.

"We moesten het makkelijker maken. Inzicht en bewustwording binnen een aantal klikken. Daarom hebben we beslisbomen gemaakt”, vertelt Eke Schins-Derksen van Arcadis. Zij is sectorleider Onderwijs en gezondheidszorg bij het ontwerp- en consultancybureau op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. “Een verdiepingsslag in de analyse van de portefeuille met een concreet actieplan gericht op verduurzaming op natuurlijke (vervangings- en onderhouds)momenten levert daarna een duurzame routekaart op voor de organisatie.”

Beslisboom

Eerst werd de beslisboom Duurzame Scholen gelanceerd, gevolgd door één voor de gezondheidszorg. Het doorlopen van de beslisboom vraagt van de gebruiker alleen kennis van het bouwjaar, de verwachte levensduur en het ambitieniveau voor zijn gebouw(en). Deze gegevens koppelt de beslisboom aan maatregelpakketten voor het behalen van de ambitie. Invullen van de beslisboom levert een globaal advies over investeringen voor het verduurzamen van het gebouw. Daarnaast krijgt de gebruiker inzicht in financieringsopties en aanbestedings- mogelijkheden en -procedures.

Routekaart

Inmiddels is de verdiepingsslag op de beslisboom in de praktijk al bij verschillende schoolbesturen uitgevoerd voor portefeuilles van zestien tot vijftig scholen. Het koppelen van de ambitie met de natuurlijke vervangen onderhoudsmomenten levert een routekaart op naar een aardgasvrij gebouw. Een rendabel traject binnen het budget voor scholen. De keuzes voor één van de negen mogelijke maatregelenpakketten worden programmatisch gemaakt op basis van ambitie, soort gebouw en toekomstig gebruik.

Terugverdienen

“Maak een routekaart en kies altijd voor uitvoering van de wettelijke minimumvereiste maatregelen”, zegt Schins Derksen. “Die verdienen zich terug! Maak een plan met keuzes. Met de juiste keuzes en de juiste momenten wordt tot en met aardgasvrij als investering voor sommige scholen rendabel (met een plus tot € 500.000 over 30 jaar is zelfs mogelijk), afhankelijk van de ambitie. Een gezond, fijn en duurzaam binnenklimaat vraagt een investering, maar is een realistische keuze voor die scholen die nog een lange levens- duur hebben.”

Over Arcadis

​​​​​​​Arcadis is de leidende wereld- wijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Arcadis is al jaren nauw betrokken bij het Deltaplan Duurzame Renovatie met meerdere werkgroepleden, initiatieven zoals de beslisbomen en door in de praktijk het goede voorbeeld te geven.

Magazine Toekomstbouwers

Bovenstaand artikel komt uit het, door DGBC gepubliceerde, magazine Toekomstbouwers. In het magazine staat hoe de negen Paris Proof themapartners, aan de hand van een stappenplan, aan de slag gaan met het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving.

Gerelateerd

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

In vogelvlucht op de hoogte via webinars BREEAM-NL

Innovatie  is niet alleen technologie, maar ook gedrag

Innovatie is niet alleen technologie, maar ook gedrag

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke

DOKVAST en Barli realiseren circulair en iconisch bouwproject Juf Nienke