Annemarie van Doorn over Prinsjesdag

"Als directeur van Dutch Green Building Council zou ik me na de bekendmaking van de Rijksbegroting op Prinsjesdag kunnen buigen over de vraag: hoe en hoeveel wordt er geïnvesteerd in duurzame bouw?"

"Dat doe ik ook. Er wordt geld – wat ons betreft onder voorwaarde dat tenminste Paris Proof wordt gebouwd – gereserveerd om de bouw van woningen te stimuleren. Er wordt gewerkt aan een Nota Ruimte om Nederland slim en toekomstbestendig in te delen, die we kritisch zullen volgen, de subsidies voor duurzame maatregelen krijgen een vervolg en lage energielabels worden voor steeds meer gebouwtypes uitgefaseerd."

"Maar dat perspectief is wat mij betreft te eng voor de rol die de bouw- en vastgoedsector te vervullen heeft. Ik pleit er al een tijd voor: we moeten de groene doelen meer verbinden met de sociale doelen."

"Een toenemend aantal Nederlanders leeft in armoede. Driekwart miljoen gezinnen, is de schatting. Vaak is dat energiearmoede. Dat betekent dat je de stijgende energierekening niet meer kunt betalen, omdat je niet genoeg verdient. Of omdat het huis waarin je woont te lek of te slecht is of de woonomgeving te ongezond. Met energiearmoede komen ook andere problemen: gezondheidsproblemen, sociale problemen en gezinnen met kinderen die weinig perspectief hebben."

"Het kabinet reserveert 2 miljard euro om de armoede in Nederland te bestrijden. Dat gebeurt door de koopkracht te stimuleren. Zo stijgt de hoogte van een uitkering, net als het kindgebonden budget. Mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen, kunnen een beroep blijven doen op het Noodfonds Energie. Uiteraard is het goed om Nederlanders in armoede financieel te ondersteunen. Tegelijkertijd zullen we ervoor moeten zorgen dat hun woonomgeving – de woning én de buurt – verbetert. Groener, gezonder, socialer, energiezuiniger."

"Ook voor DGBC zal dit de komende jaren hoog op de agenda staan. Daarbij is het belangrijk om duurzaamheid zo toegankelijk mogelijk te maken en bereikbaar voor iedereen. Zodat het voor iedere Nederlander te begrijpen is, hoe men zelf aan de slag kan met het verbeteren van huis en buurt."

"Dit bereiken we niet met ingewikkelde subsidieaanvraagprocedures of offertes vol technische specificaties. Of met strategische vergezichten. Of met voor deze groep onbereikbare voorbeelden van moderne biobased kantoorgebouwen, ontwikkeld door groene koplopers. Nee, het moet dichterbij. Begrijpelijk. Direct toepasbaar."

Annemarie van Doorn
Directeur DGBC

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes