Page 45 - Bidbook
P. 45

           www.igg.nl
   Maximale duurzaamheid
uit elke geïnvesteerde euro
  DJORDY VAN LAAR
Bouweconomisch adviseur
IGG Bouweconomie heeft zich sinds 1988 als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bouwkostenmanagement en de bouweconomie van complexe bouw- en vastgoedprojecten.
Heeft een adviseur eigenlijk wel impact op verduurzaming? Het antwoord is: ja! IGG is actief vanaf de strategische ontwerpfase en dit is precies de fase waarin de belangrijkste ontwerpbeslissingen worden genomen. Denk aan de vorm
van het gebouw, de oriëntatie of het energieconcept. Vaak
is er op dat moment niet meer dan een budget beschikbaar
en abstracte duurzaamheidsambities. “Wij willen maximaal circulair” is een veelgehoorde ambitie. IGG heeft de technische kennis in huis om deze ambities te vertalen naar concrete waarde en kosten. Op deze manier zijn onze klanten in staat om maximale duurzaamheid te halen uit elke geïnvesteerde euro.
Welke methode gebruikt IGG om duurzaamheid te stimuleren? IGG hanteert verschillende prestatie-indicatoren om duurzame beslissingen te stimuleren, zoals LifeCycle Costs (LCC), restwaarde en schaduwkosten. De kracht van deze indicatoren zit in het beschouwen van de gehele levenscyclus van een gebouw. Dat noemen wij Life Cycle Thinking.
IGG BOUWECONOMIE
 44 DGBC | Bidbook 2019
Adviesbureaus

   43   44   45   46   47