Page 44 - Bidbook
P. 44

  RENS VAN HAL
Managing partner - senior adviseur
HWRK heeft als doel om gebouwen te verduurzamen, zowel bij de bouw als tijdens het gebruik. Daarom is duurzaamheid een integraal onderdeel van HWRK
bij advisering.
We staan met elkaar voor een enorme opgave om de komende dertig jaar de duurzaamheidsambities zoals het ‘Akkoord van Parijs’ te halen. Dit kunnen we alleen bereiken als we ieder gebouw dat nu wordt gerealiseerd, aardgasloos en duurzaam opleveren en beheren. Deze opgave biedt ook kansen om een gezondere leer- en werkomgeving te maken. HWRK adviseert en begeleidt organisaties bij deze opgave. Dit zijn kantoren, schoolgebouwen, sportaccommodaties en zorginstellingen.
HWRK begeleidt de planvorming voor de renovatie en/of realisatie van het gebouw vanuit een integrale aanpak. Bij de ontwikkeling wordt zowel gekeken naar de materialen die worden gebruikt bij de bouw, als de installaties die worden toegepast. Het resultaat is een circulair en energieneutraal gebouw. Het binnenklimaat is goed en de gebruikers dragen actief bij aan de verduurzaming. De kennis en techniek is voorhanden. De uitdaging is om dit in een project succesvol bij elkaar te brengen. HWRK draagt met haar kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, huisvesting en facility management daar graag aan bij. Samen met alle belanghebbenden werken we voor het beste concrete resultaat.
HWRK
  Samen werken aan een duurzame
en gezonde leer- en werkomgeving
  DGBC | Bidbook 2019 43
              www.hwrk.nl
    42   43   44   45   46