Page 38 - Bidbook
P. 38

 MARCEL JANSSEN
Manager Ontwerp & Advies
Donkergroen wil als een van de grootste groenbedrijven een groene, gezonde en duurzame beleving, zowel binnen als buiten, voor iedereen mogelijk maken. Daarom ontwerpen, realiseren en beheren we ‘belevingen’ in het groen vanuit gedrevenheid en vakmanschap en willen
we tegelijkertijd bijdragen aan behoud van een leefbare aarde voor mens, dier en plant. Donkergroen neemt landelijk haar rol in het duurzaam en circulair vormgeven, realiseren en beheren van groene werk- en leefomgevingen.
Daarnaast zijn we specialist in het creëren van groene, circulaire en gezonde binnenruimtes en workspaces door ons unieke In Bloom concept. Vanuit onze duurzame en circulaire visie zijn
we in staat om samen met onze opdrachtgevers en partners prachtige 100% circulaire en klimaatadaptieve projecten te realiseren.
Een mooi voorbeeld hiervan is CIRCL van ABN-AMRO op de Zuidas in Amsterdam waarvoor in 2018 ook de ELCA Trend Award werd toegekend. Een internationale prijs voor een toonaangevend duurzaam groenproject. Onze betrokkenheid en samenwerkingen met sociale werkbedrijven maakt onze circulaire visie en gedachte compleet en ook realistisch uitvoerbaar. Donkergroen heeft veel concrete oplossingen in huis om onze steden toekomstbestendig in te richten en vooral leefbaar te houden.
DONKERGROEN
 Groen maakt gelukkig
 DGBC | Bidbook 2019 37
           www.donkergroen.nl
    36   37   38   39   40