Page 28 - Bidbook
P. 28

 JAN-LUCAS HOF
Projectmanager
ANTEA GROUP NEDERLAND
Antea Group is dé partner voor vastgoedeigenaren
en vastgoedbeheerders die integrale of specifieke expertise nodig hebben rondom verbouw-, restauratie- of nieuwbouw van vastgoed. De adviseurs en ingenieurs doen dit vanuit een natuurlijke overtuiging van ontzorging, duurzaamheid en efficiëntie.
Een toekomst waar totstandkoming, gebruik en hergebruik
van gebouwen een duurzaam circulair proces is. Eén van de belangrijkste pijlers in ons gedachtegoed is een integrale benadering van verduurzamingsvraagstukken in vakdisciplines en de levenscyclus van uw vastgoed. Omdat wij geloven
dat een integrale benadering de beste oplossing levert. Bij integraal verduurzamen gaan wij voor u op zoek naar de beste oplossing in de zin van: haalbare maatregelen (financieel
en technisch) met het beste rendement (CO2-reductie en financieel), passend bij uw ambitie. Antea Group benadert vraagstukken vanuit meerdere vakdisciplines die binnen ons ‘bouwteam’ vertegenwoordigd zijn. Onze experts kijken (o.a.) bouwkundig, installatietechnisch en bouwfysisch naar de mogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen, maar vooral ook naar de onderlinge samenhang van deze maatregelen. Ook geven we advies over de aanpak en wat dit bijdraagt aan de gezondheid van de gebruikers in het gebouw en de waarde van het gebouw.
 Integrale benadering
levert de beste duurzame
oplossing
 DGBC | Bidbook 2019 27
           UwRwLw.anteagroup.nl
 
   26   27   28   29   30