Page 188 - Bidbook
P. 188

  FERDINAND GRAPPERHAUS
CEO & Co-Founder
PHYSEE creëert banen in de duurzame hoek en met de mensen die deze banen vullen, creëeren we duurzame oplossingen voor de gehele industrie. Wij zorgen er tegelijkertijd voor dat deze oplossingen voor iedereen toegankelijk worden en dat op die manier alle Dutch Buildings mooi kunnen blijven terwijl ze schoner worden. Tegelijkertijd proberen wij te inspireren door te laten zien dat innovatie in de bouw wel degelijk mogelijk is.
Duurzaamheid is een nieuwe manier van beschaafdheid. Wij, behorend tot een beschaafde maatschappij, moeten onszelf nieuwe omgangsvormen met onze planeet en de aanwezige materialen en bronnen aanmeten. Deze beschaving 2.0 is versneld te bewerkstelligen door middel van technologieën en samenwerkingen.
Wij hebben onlangs onze SmartSkin gelanceerd. Dit is meer dan alleen glas dat stroom opwekt. Dit is een slimme façade die zelfvoorzienend in stroom is en 30% energiebesparing kan realiseren bij gebouwen en tegelijkertijd werkomstandigheden prettiger maakt voor werknemers (of bewoners).
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van al het energie- verbruik wereldwijd. Het is aan onze branche om ervoor te gaan zorgen dat gebouwen niet nemen van het net (lees: de aarde) maar terug gaan geven. Dit kan alleen als we van meet af aan en op alle levels, samenwerken.
PHYSEE
  Beschaving 2.0 is beschaafd zijn
naar onze planeet
  DGBC | Bidbook 2019 187
         www.physee.eu
    186   187   188   189   190