Page 187 - Bidbook
P. 187

        www.nophadrain.nl
   Nophadrain Groen- en
Gebruiksdaken: duurzaamheid op
topniveau.
   PIETER WESSELINK
Sales Director
Als producent en leverancier van groen- en gebruiksdak- systemen levert Nophadrain een duurzame bijdrage aan de stedelijke leefomgeving en klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan al dat hemelwater
dat in één keer valt vaak niet verwerken. Het gevolg: regenwateroverlast.
Groene daken bieden een oplossing hiertegen doordat ze
het regenwater gedeeltelijk bufferen en het wateroverschot vertraagd van het dak afvoeren. Zo komt er minder water in het riool terecht én kan het riool het resterende water geleidelijk verwerken.
Een ander gevolg van klimaatverandering zijn de stijgende temperaturen. De standaard ‘grijze’ daken absorberen het zonlicht en zetten het om in nog meer warmte. Groene daken daarentegen verkoelen juist. De vegetatie van de groene daken zet het opgeslagen water om naar waterdamp, wat een verkoelend effect heeft. Hierbij geldt hoe rijker de vegetatie, hoe meer buffering en verdamping. Het Nophadrain Intensief Groendaksysteem speelt hierin een belangrijke rol.
Bovendien hebben het zonlicht en de hoge temperaturen die direct op de dakbedekking terechtkomen een negatieve impact op het dakbedekkingssysteem. Groene daken verhogen
dus ook nog eens de levensduur van het nieuw aangelegde dakbedekkingssysteem.
186 DGBC | Bidbook 2019
NOPHADRAIN BV
Producenten   185   186   187   188   189