Page 163 - Bidbook
P. 163

         www.beingdevelopment.nl
             Ons doel is om duurzame waarden in
vastgoed te creëren
  BOH LEARN TOH
PR & Communicatiemanager
Being Development is een ambitieus bedrijf
dat duurzaam vastgoed ontwikkelt vanuit een eindgebruikersperspectief. Ons doel is om duurzame waarden in het vastgoed te creëren, de kwaliteit van leven te verbeteren, en een duurzame en inclusieve samenleving te realiseren. Zodoende levert ieder project van Being Development een bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
In Nederland is Being Development de eerste vastgoedontwikkelaar met een B Corp certificaat. Alle activiteiten worden intern en extern getoetst en gemonitord op de mate van impact op de directe en de indirecte omgeving, mens en milieu.
Elke vastgoedontwikkeling kent haar eigen duurzame kenmerken. Dit demonstreert Being Development enerzijds met een BREEAM-NL certificering of GPR label en anderzijds door altijd te handelen vanuit de filosofie van B Corp.
Concrete interne voorbeelden zijn de Be-Inspired sessies en PersonalBeingPlan; externe voorbeelden zijn het BREEAM-NL Excellent label van het publiek toegankelijk nhow Amsterdam RAI en het ‘All-Electric’ (gasloos) Yotel Amsterdam alsook The Pavilion Amsterdam kantoor en geïntegreerd schakelstation met een sedumdak, PV-panelen, 100% LED verlichting, klimaatsysteem, semi-dichte zuidgevel (tegen opwarming)
en volledige open, glazen noordzijde (natuurlijk licht) en oplaadpunten voor elektrisch vervoer.
162 DGBC | Bidbook 2019
BEING DEVELOPMENT
Ontwikkelaars

   161   162   163   164   165