Page 162 - Bidbook
P. 162

 ONNO DWARS
Directeur
BALLAST NEDAM DEVELOPMENT
Duurzaamheid is integraal onderdeel van ons werk.
We zijn het verplicht aan de volgende generaties
om duurzaamheid centraal te zetten in alles wat wij doen. Daarbij zien wij dit als economische kans in plaats van bedreiging. Als verantwoordelijke voor gebiedsontwikkelingen hebben wij een grote impact op leefgebieden.
Maatregelen ter bevordering van natuur, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en klimaatadaptiviteit vallen prima te integreren in onze werkzaamheden en hebben de grootste impact door ze direct mee te nemen, in plaats van later pogen te integreren. Het is onze taak om baanbrekende vooruitgang te boeken in de gebouwde omgeving. De genoemde maatregelen vormen de basiscondities voor gezonde verstedelijking.
Als handleiding gebruikt Ballast Nedam Development de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties, waar onze organisatie ook ondertekenaar van is. Concreet hebben wij dit vertaald
in een sterke visie op gezonde verstedelijking die wij onder andere toepassen bij de Groene Loper in Maastricht en Cartesiusdriehoek in Utrecht. Ook hebben wij recent een methode ontwikkeld en toepgast die garant staat voor schone binnenlucht; Pure Air. Ons doel is dat onze sector inspirator
en koploper is. Niet degene die het beleid van de overheid uitvoert, maar het beleid bepaalt. Daarbij laten we middels concrete toepassing graag zien dat het wél kan.
 Gezonde verstedelijking zal de
basis vormen voor elke ontwikkeling
 DGBC | Bidbook 2019 161
           www.development.ballast-nedam.nl
             
   160   161   162   163   164