Page 16 - Bidbook
P. 16

 DGBC | Bidbook 2019 15
    KLIMAATADAPTATIE
De zomer van 2018 was de warmste in drie eeuwen. Er waren meerdere hittegolven in Nederland en in Arcen werd het op 26 juli maar liefst 38,2 graden. Een van de negatieve gevolgen: hittestress. En dat kan leiden tot arbeidsuitval, ziekte en soms zelfs overlijden. Vooral kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen zijn vatbaar voor de laatste twee. Anderzijds nemen de hoosbuien toe. Zo valt er twee tot vijf keer zo vaak extreme neerslag als in de jaren vijftig, een ontwikkeling die verder toeneemt. Het KNMI voorspelt dat dit in 2085 zelfs tien keer zo vaak zal voorkomen. Onze gebouwen en steden moeten zich klaarmaken voor het veranderend klimaat. Hoe gaan we deze uitdaging te lijf? DGBC wil klimaatadaptatief bouwen concreet en meetbaar maken, deelt kennis en sluit zich aan bij initiatieven over dit onderwerp.
      14   15   16   17   18