Page 18 - Bidbook
P. 18

deltacommissaris om die signalen serieus te nemen en door te geven. Maatregelen zijn noodzakelijk om onze steden, huizen en bedrijven beter te beschermen tegen een extremer klimaat.
Geen groen zonder blauw
Ook over het ‘hoe’ is nagedacht: maatregelen zijn bekend. Het antwoord zit onder andere in stedelijke vergroening. Groen brengt een stad verkoeling en voorkomt uitdroging. En geen groen zonder blauw. We moeten overtollig water met slimme oplossingen kunnen vasthouden voor momenten waarop we het hard nodig hebben.
Ik ben verheugd dat de vastgoedsector soms al nauw betrokken is bij vergroening en verblauwing van de stad.
Zo is in Venlo het nieuwe stadskantoor gebouwd volgens
het cradle-to-cradle principe. De groene gevel van 2000 vierkante meter is de grootste van Europa. En in Den Haag wordt de wijk Erasmusveld ontwikkeld: duurzaam, circulair maar ook klimaatadaptief. De gemeente, het hoogheemraadschap en de vastgoedsector werken hierin samen.
Dáár moeten we naartoe: samenwerking. Tussen overheden, bedrijven, woningcorporaties, bouwers en burgers. Want we kunnen het niet alleen.
Klimaatadaptieve duurzaamheid op de agenda
Ik wil hier niet bepleiten wat u zou moeten bouwen. Maar het zou substantieel bijdragen als u, in de planvorming, naast criteria als uitzicht, biodiversiteit en het afvangen van luchtkwaliteit, ook rekening zou houden met componenten als koeling en waterberging. Het is van grote meerwaarde als u niet alleen ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel heeft, maar vooral klimaat- adaptieve duurzaamheid. En als ik u vraag om voortaan aanbestedingen in de markt te zetten inclusief criteria voor energieneutraal, circulair én klimaatbestendig bouwen, dan weet ik zéker dat u hiervoor allerlei slimme oplossingen heeft. Als ik iets mag aandragen; start met het klimaatadaptief maken van Rijksvastgoed en sociale woningbouw. In Amsterdam
worden op vier locaties met verhoogd risico op wateroverlast blauwgroene daken aangelegd. Mét EU-subsidie.
Loop op de troepen vooruit
Er is veel mogelijk. De overheid staat groene projecten niet
in de weg, integendeel. En projectontwikkelaars - zo heb ik vernomen - halen méér geld binnen voor groene objecten. Die toenemende stabiele kasstroom is ook voor marktpartijen in de vastgoedsector interessant.
Ik wil u daarom een boodschap meegeven. Loop op de troepen vooruit! Neem zélf klimaatadaptatie mee naar de markt.
Zie klimaatbestendig bouwen als het nieuwe normaal. Dat is kosteneffectief én zinvol voor de toekomst van ons land.
Ik ben oprecht benieuwd en ik nodig u uit uw bevindingen met mij te delen. Elk jaar in november komen op het landelijke Deltacongres overheden, wetenschappers, ontwerpers en architecten samen. Maar de marktpartijen - de bouwers - heb ik er nog niet gezien. Hopelijk zie ik u daar. U bent van harte welkom.”
 DGBC | Bidbook 2019 17


   16   17   18   19   20