Page 17 - Bidbook
P. 17

 Zie klimaatbestendig bouwen als het nieuwe normaal
 PETER GLAS
Deltacommissaris
Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris, de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma is erop gericht om Nederland te beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Glas was vanaf 2003 werkzaam als watergraaf, waarna hij van 2010 tot en met 2015 ook de rol van voorzitter van de Unie van Waterschappen bekleedde.
  De kersverse deltacommissaris Peter Glas ziet het veilig en leefbaar houden van onze delta als een opdracht voor ons allen. Klimaatadaptatief bouwen speelt volgens Glas daarbij een belangrijke rol.
Hij vraagt bouwend Nederland vooral met ‘slimme oplossingen’ te komen. “Klimaatadaptief bouwen biedt het bedrijfsleven een breed scala aan kansen.”
“Als deltacommissaris kan ik het niet genoeg benadrukken: ik kan het niet alleen. De overheid kan het niet alleen. Ruimtelijke adaptatie, klimaatadaptatie, klimaatbestendig bouwen en inrichten zijn omvangrijke opgaven. Die opgaven kunnen het bedrijfsleven heel veel bieden, maar die hebben alleen kans van slagen als we het samen doen.
Ik weet dat de vastgoedsector zich op de toekomst voorbereidt. U denkt na over buitenruimten, over uitzicht en inrichting. Het is nu zaak om ook het thema klimaatadapatie als standaard mee te nemen in de bouw. In de planning, het ontwerp, de realisatie: in de hele life-cycle van alles wat u bouwt.
En dat is nodig. Kijken we naar de klimaatscenario’s van het KNMI en onderzoeksbureaus als Deltares, dan dealen we in
de toekomst met veel meer weersextremen dan nu. Ja, die
ene piekbui overleven we wel. Maar wat als wateroverlast structureel wordt en voor ernstige schade en ontregeling zorgt in steden? Doen we niets, dan is de potentiële schadepost tot 2050 zo’n 71 miljard euro, berekende Deltares. Het is aan mij als
 16 DGBC | Bidbook 2019
 


   15   16   17   18   19