Page 138 - Bidbook
P. 138

 LAURENS DE LANGE
Commercieel directeur
Hoe krijgen we tot 2030 maar liefst 8 miljoen gebouwen van energiegebruik naar energieneutraal? Een roadmap is noodzakelijk om die ambitie waar te maken.
Voor de versnelling van de energietransitie en het verduurzamen van bestaand vastgoed is meer aandacht voor alle facetten van duurzaamheid nodig. Unica kan als een van de meest duurzame technisch dienstverleners van Nederland de energietransitie werkelijkheid laten worden. Voor renovatie heeft Unica een roadmap-aanpak die opdrachtgevers helpt om vastgoed energieneutraal te krijgen met toekomstgerichte oplossingen. Ook als energiepartner helpt Unica met energievraagstukken en energiemanagement.
Bij een transitietraject naar energieneutraal kunnen veel technieken bijdragen, maar opdrachtgevers zijn gebaat bij een integrale aanpak die al die technieken samenbrengt en hen van A naar B brengt. Samen met leveranciers, ketenpartners en opdrachtgevers maakt Unica een roadmap waarin stapsgewijs de maatregelen en technieken worden vastgelegd waarmee een vastgoedportefeuille of een specifiek gebouw energieneutraal gemaakt kan worden.
Door schaalvergroting, collectieve energiesystemen en verregaande standaardisatie van oplossingen kan het gewenste tempo worden bereikt en kunnen we er met alle marktpartijen in slagen om de miljoenen panden van de gebouwde omgeving energieneutraal te maken.
UNICA
 Een goede roadmap is nodig
om de ambities waar te maken
 DGBC | Bidbook 2019 137
       www.unica.nl
            136   137   138   139   140