Page 136 - Bidbook
P. 136

 ANKE VAN LEEUWEN
Consultant
Als vastgoed in 2023 minimaal energielabel C moet hebben en in 2030 wellicht zelfs label A, dan moet er waarschijnlijk op korte termijn worden geïnvesteerd in verduurzaming. Doe je dit goed, dan profiteert je vastgoedportefeuille hiervan. Maar welke ingrepen leveren het beste resultaat op en welke investeringen gaan hiermee gepaard? Hoe beïnvloeden deze de economische waarde van vastgoed?
Met Labelgarant geeft Strukton Worksphere inzicht in de verduurzamingsmaatregelen, het effect dat ze hebben op energielabel(s), de waarde van het vastgoed én de meest kostenefficiënte aanpak om dit te bereiken.
Met Strukton PULSE biedt Strukton Worksphere continue monitoring en analyse, in relatie tot het gewenste comfort en het totale functioneren van de gebouwinstallatie over de gehele levenscyclus. Deze datagestuurde, integrale aanpak is onderdeel van het duurzaam exploiteren van gebouwen, met als resultaat de laagst mogelijke kosten over de gehele levensduur.
De uitdaging waar we met elkaar voor staan is hoe we verduurzaming kunnen versnellen. Onze vakmensen, onze integrale expertise op het gebied van bouw, installatietechniek en datamanagement leveren toegevoegde waarde voor duurzaamheidsvraagstukken. Zoals bij de Hogeschool Utrecht, waar tijdens de bouw het BREEAM-label is verbeterd van Good naar Excellent. De energietransitie als kans, pak hem: het moment is NU!
STRUKTON WORKSPHERE
 Het moment is NU!
 DGBC | Bidbook 2019 135
                     

   134   135   136   137   138