Page 140 - Bidbook
P. 140

  ALEXANDRA JURGENS-BOOT
Advocaat
Boot Advocaten is reeds sinds 1989 gespecialiseerd
in vastgoed, energie en gezondheid en is de juridische voortrekker als het gaat om verduurzaming van de gebouwde omgeving en circulariteit. Duurzaamheid staat niet op zichzelf maar heeft directe raakvlakken met thema’s als gezonde gebouwen, smart buildings en smart cities.
Op basis van Europese en Nederlandse regelgeving ontstaan er steeds meer verplichtingen voor eigenaren, huurders en gebruikers van vastgoed. Daarnaast vragen technologische ontwikkelingen om nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen. De huidige contractmodellen voldoen
niet meer aan de nieuwe eisen die worden gesteld of waaraan partijen zich vrijwillig onderwerpen, zoals labels of certificeringen. Ook het invulling geven aan circulariteit vraagt om een andere juridische vormgeving.
Boot Advocaten heeft reeds in een vroeg stadium deze verandering gesignaleerd en is al jaren betrokken bij het vormgeven van nieuwe contract- en samenwerkingsmodellen. Zo heeft Boot Advocaten in samenwerking met RVO meerdere vrij toegankelijke duurzaamheidstools ontwikkeld, waaronder de Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten
en de Beslisboom Verduurzaming Scholen.
BOOT ADVOCATEN
 The most important thing I do as a lawyer
is help ensure the health of my client’s
business
 DGBC | Bidbook 2019 139
           www.bootadvocaten.nl
 
   138   139   140   141   142