Page 127 - Bidbook
P. 127

          www.bijzon.nl
     Versneld naar een gasvrij Nederland: niet dromen, maar doen!
    JOHN BRAAKMAN
Directeur
Versneld naar een gasvrij Nederland: niet dromen,
maar doen! Waar sinds 2018 duurzaamheid en gasvrij bouwen de hele sector bezighoudt, bouwt ZON al vijftien jaar aan een gasvrij en duurzamer Nederland. ZON creëert duurzame energieoplossingen die minder CO2 produceren, maar wel het wooncomfort van bewoners garandeert. Elke dag voorzien we duizenden huishoudens in Nederland van duurzame warmte, koude en groene stroom.
Onze West-Friese roots en passie voor duurzaamheid zorgen tot op de dag van vandaag voor de nuchterheid en wilskracht die nodig is om serieus met duurzaamheid aan de gang te
gaan. Niet dromen, maar doen! ZON bedenkt en bouwt niet alleen duurzame energieoplossingen, maar financiert deze ook. Zo nemen we het risico en eventuele drempels weg bij organisaties die de financiële middelen niet (direct) beschikbaar hebben om aan de energietransitie deel te nemen.
Naast het creëren van duurzame energieoplossingen verspreidt ZON, via de Gasvrij Academy, ook de kennis en ervaring die
we in de afgelopen vijftien jaar hebben opgedaan. Dit zien
we als onze verantwoordelijkheid en doen we onbezoldigd.
En zo draagt het team van ZON met kennis en duurzame energieoplossingen haar steentje bij aan een duurzamer Nederland.
126 DGBC | Bidbook 2019
ZON
Energiemaatschappijen
   125   126   127   128   129