Page 126 - Bidbook
P. 126

  RODERICK GLERUM
Directeur Nuon Zakelijke Markt
Nuon Vattenfall heeft de ambitie om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. Dat doen we door zelf veel te investeren in de bouw van wind- en zonneparken en zo het aandeel duurzaam opgewekte energie verder
te vergroten. Maar wij zijn ons er ook van bewust dat
we onze ambitie niet alleen kunnen realiseren. Samen kunnen we meer. Daarom werken wij actief samen met andere bedrijven en organisaties. De samenwerking met DGBC is daar een onderdeel van.
Het Deltaplan Duurzame Renovatie maakt de gestelde Paris Proof normen concreet voor verschillende sectoren. Toch is
het voor veel organisaties nog onduidelijk hoe zij Paris Proof kunnen worden. Nuon Vattenfall helpt bedrijven en organisaties om het einddoel concreet te maken en dit doel stap voor stap
te realiseren. Bijvoorbeeld door het bieden van inzicht in het huidige energieverbruik per gebouw en per m2 en door vast te stellen welke maatregelen leiden tot welke energiebesparing. Daarmee bieden we niet alleen een antwoord op vragen van onze klanten, maar dragen we ook samen bij aan het realiseren van het ‘Deltaplan Duurzame Renovatie’.
NUON VATTENFALL
 Een fossielvrij leven binnen
één generatie realiseren
 DGBC | Bidbook 2019 125
     www.nuon.nl/duurzaamvastgoed
       

   124   125   126   127   128