Page 124 - Bidbook
P. 124

 A.G.J. DE RUITER
Teamleider Vastgoedbeheer en Techniek
HOGESCHOOL WINDESHEIM
Windesheim streeft naar een inspirerende, gezonde
en functionele leer- en werkomgeving en heeft dit als missie benoemd als inclusieve duurzame samenleving. Al geruime tijd geleden heeft Windesheim besloten voor te sorteren op de energietransitie.
In het project ‘fossielvrije campus 2025’ worden een drietal actielijnen gevolgd die moeten leiden naar een volledig duurzame energievoorziening en een gezonde lange termijn exploitatie:
• Beperkenenergievraag;
• Verduurzamenwarmtevraag; • Verduurzamenelektriciteit.
Windesheim heeft de ambitie om proactief te participeren
in circulair bouwen. Vanuit het streven naar een inclusieve duurzame samenleving en gezonde exploitatie is dit een voor de hand liggende keuze. Flexibiliteit, aanpasbaarheid en herbruikbaarheid van gebouwen hangen direct samen met circulair ontwikkelen.
Momenteel staat er een renovatie van twee oudere gebouwen op de planning waarbij circulair bouwen als voorwaarde wordt meegegeven. De circulariteitsopdracht richt zich bij deze opdracht op de herkomst, afvalscenario en losmaakbaarheid van de verschillende toe te passen materialen.
 Windesheim streeft naar een
inclusieve en duurzame samenleving
 DGBC | Bidbook 2019 123
           www.windesheim.nl
         122   123   124   125   126