Paris Proof Congres

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
Bekijk de agenda voor aankomende evenementen en trainingen.

Een Paris Proof gebouwde omgeving, hoe realiseren we die? Om doelen op korte en lange termijn te halen, is meer kennis, inzicht en verbinding nodig. We nodigen je daarom graag uit voor het Paris Proof congres op 29 november van 10.30 uur tot 15.00 uur in het World Trade Center in Rotterdam.

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.

Lees hier de terugblik

Actie nu en naar Paris Proof einddoel

Van de overheid tot aan het bedrijfsleven, iedereen wil energie en daarmee CO2 reduceren. Paris Proof zet de nieuwe standaard en biedt een gemeenschappelijke taal. Maar hoe ziet een Paris Proof gebouwde omgeving eruit in 2040? En wat is ervoor nodig om daar te komen? Het vraagt om korte termijndoelen én lange termijn ambities. Tijdens het congres leer je wat je nu anders kunt doen om te zorgen dat je over vijftien jaar goed op weg bent naar Paris Proof.  

DGBC heeft samen met diverse partners en de grote betrokkenheid van werkgroepleden kennisproducten, tools, oplossingen  en methodes ontwikkeld om de route naar Paris Proof te bepalen, zowel in de techniek als financiering en het proces. Daarin zijn doelstellingen opgenomen om operationele en materiaalgebonden emissies te reduceren. Minder uitstoot tijdens de bouw-, productie- en gebruiksfase dus. Tijdens het congres gaan we dieper in op hoe je daar vanuit jouw sector en vanuit jouw rol in de keten aan kunt bijdragen. 

Programma 

In het plenaire deel spreekt directeur van Ballast Nedam Development Onno Dwars die als groene leider Paris Proof heeft ondertekend op zowel operationeel als materiaalgebonden emissies. Martien Visser, lector Energietransitie Hanzehogeschool Groningen en Manager Corporate Strategy bij Gasunie, doet een energiequiz met de aanwezigen en neemt je mee in de cijfers over de energietransitie.

DGBC presenteert het nieuwe spaarconstruct. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft onderzoek gedaan naar de kosten als je de hele bestaande woningvoorraad Paris Proof wil maken. Hoe verhoudt de regelgeving voor de utiliteitsbouw van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de komende Europese regelgeving zich tot toekomstbestendige gebouwen? Selina Roskam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de experts van DGBC geven een toelichting. Zij nemen daarin ook de portefeuilleaanpak en de routekaarten mee. Natuurlijk komt ook het belang van het Paris Proof Commitment aan bod.  

Daarnaast komen adviesbureaus met tips aan vastgoedeigenaren en gebruikers over het opstellen van routekaarten en de portefeuilleaanpak. Zij hebben eigen instrumenten en lichten deze toe, zodat aanwezigen zelf kunnen zien welk hulpmiddel het beste bij ze past.     

Kortom: aan het eind van de dag weet je hoe je jouw Paris Proof ambitie sneller realiseert. Praat, denk en doe mee: #ParisProofNatuurlijk.

Deelnemen 

Er is plaats voor 300 deelnemers. Deelname is gratis. DGBC partners, Paris Proof Commitment ondertekenaars en werkgroepleden krijgen voorrang op deelname.

Programma 

09:45 uur Ontvangst deelnemers  
10:30 uur Aanvang plenair programma Tom van 't Hek 
Dagvoorzitter
  Interview Annemarie van Doorn (Directeur DGBC) &   Martin Mooij 
Programmamanager Paris Proof
  Interview Overheid aan het woord
  Quiz Martien Visser
Lector energietransitie Hanzehogeschool Groningen
  Keynote Onno Dwars
Directeur Ballast Nedam
12.00 uur Lunch pauze  
12:30 uur Subsessies ronde 1  
13:30 uur Pauze  
14.00 uur Subsessies ronde 2  
15.00 uur Afsluiting  

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers


Martin Mooij

Ir. Martin Mooij is programmamanager en manager Certificering bij DGBC. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het grootschalige Deltaplan Duurzame Renovatie (Paris Proof) en voor het certificeringssysteem rond BREEAM-NL.
Martien Visser
Martien Visser

Dr. ir. Martien Visser is lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en manager strategie bij Gasunie. Met ruim 30 jaar ervaring in vele technische en economische functies kent hij de energiesector op zijn duimpje. Initiator van de app: www.energieopwek.nl. Martien is fellow bij Clingendael International Energy Programme en columnist bij Energiepodium. Op Twitter actief met de (energie) #grafiekvandedag als BM_Visser. 

Onno Dwars
Onno Dwars

Onno Dwars is directeur van Ballast Nedam Development, de ontwikkel-tak van Ballast Nedam. Als opdrachtgever kan dit onderdeel van het bedrijf een koplopers-rol pakken. In 2017 viel het bedrijf op door voor de wetgeving uit aardgasloos te gaan bouwen. Onno Dwars is van mening dat het loont om voor de troepen uit te lopen. 
 

 

Na registratie tijdens het Congres kan je kiezen welke sessie je wilt bijwonen. 

Sessie 1: Werken met reductiepaden: Paris Proof, CRREM en de zorgsector

DGBC heeft met het Paris Proof niveau een ambitie neergezet voor 2040. Gecombineerd met WEii-klasse Zuinig in 2025 en Zeer Zuinig in 2030 voldoet dit reductiepad aan het IPCC 1,5 graden budget. Vanuit de institutionele beleggers wordt de CRREM-methodiek gehanteerd. En ook in de zorgsector stuurt men op werkelijk energiegebruik en deze reductiedoelen. Waar liggen de verschillen in aanpak, wat zijn de ervaringen en hoe kunnen methodieken op elkaar worden afgestemd?

Eke Schins Derksen (Arcadis), Adriaan van Engelen (Milieuplatform Zorg), Eefje Stutvoet (DGBC)

Sessie 2: WEii, EnergieKompas en het datastelsel

De WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator) is de methode om het Paris Proof niveau te bepalen. Normeren op werkelijk energiegebruik krijgt steeds meer draagvlak tegenover energielabels die op de theoretische prestaties zijn gebaseerd. Regelgeving zal energielabels blijven vragen. Met het EnergieKompas worden beide benaderingswijzen gecombineerd: het energielabel van een gebouw verbeteren om aan regelgeving te voldoen en continu bewaken dat het gebouw ook presteert zoals de theorie voorspelt. Tenslotte zal ingegaan worden op het verkrijgen van energiedata: wat gaat het DVU (Datastelsel Verduurzaming Utiliteitsbouw) leveren en hoe kan een energiebedrijf klanten hierbij ondersteunen?

Michiel van Bruggen (TVVL), Bert Elkhuizen (INNAX), Marco Witschge (Platform Duurzame Huisvesting), Tim Pellenkoft (Vattenfall)

Sessie 3: Hoe zorg je dat gebouwen optimaal presteren?

Gebouwen blijken in de prakijk lang niet het berekende energiegebruik te behalen. Dat geldt ook voor nieuwbouw. Wat kan je daaraan doen? Aan de orde komt onder meer het project EDGE Olympic, waar na oplevering nog 34 procent energiebesparing gevonden is. Dat is de helft van de Paris Proof opgave. Hoe heeft men dat gedaan? Wat is de rol van de installateur, van de gebruiker en van slimme energiemanagementsystemen?

Jan Kadijk (DGBC), Mirjam Harmelink (TU Delft), Robert Rosier (TPEX) en Angela Verbrugge (Croonwolter&dros)

Sessie 4: Paris Proof bij nieuwbouw

Paris Proof is berekend als doel voor het energiegebruik van de bestaande voorrraad. Het uitgangspunt daarbij was dat nieuwbouw zijn eigen energie opwekt en geen beslag meer legt op het CO2-budget. De aandacht bij nieuwbouw moet dan uitgaan naar het bouwen zelf, met materiaalgebonden emissies.  Hoe pak je dat aan, wat is het CO2-budget voor materialen, zodat je een Paris Proof materiaalgebonden gebouw neer kunt zetten? Dit zal voor woningen en utiliteitsbouw belicht worden.

Pieter Nuiten (W/E), Jean Frantzen (DGMR), Martin Mooij (DGBC)

Sessie BuildingLife: Materiaalgebonden emissies in organisaties

Deze werksessie is bedoeld voor organisaties die bezig zijn met het verlagen van materiaalgebonden emissies. Vul in het aanmeldformulier de relatiecode sessieBL54 om aan te geven dat jij bij deze werksessie aansluit.

Productie van bouwmaterialen veroorzaakt elf procent van alle CO2-uitstoot. Al 54 partijen in bouw- en vastgoedsector werken actief aan reductie en zette hun handtekening onder de intentieverklaring over ‘materiaalgebonden emissies’, zoals deze broeikasgassen ook wel genoemd worden. Welke stappen heb jij al gezet in jouw organisatie en wat kunnen we van elkaar leren? Meer informatie over deze sessie

Coert Zachariasse (Delta Development), Jad Oseyran (Wisebrick), Cherryl Djoegan (HD Groep), Maaike Peerenboom (Synchroon), Thomas Wellink (RVO.nl)

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Na registratie tijdens het Congres kan je kiezen welke sessie je wilt bijwonen. 

Sessie 5: Paris Proof ten opzichte van aanstaande regelgeving

Recent heeft Hugo de Jonge de Kamer geinformeerd over aanstaande regelgeving in de utiliteitsbouw. Door het Klimaatakkoord en aanstaande EU regelgeving zal er het nodige veranderen. Hoe ziet deze aankomende EU en nationale regelgeving er uit, wat kan ik nu al doen en hoe verhoudt dit zich tot het Paris Proof niveau? BZK en DGBC lichten toe hoe de portefeuille aanpak zich verhoudt tot een Paris Proof routekaart wat de verschillen zijn tussen de Eindnorm en het Paris Proof einddoel.

Selina Roskam (BZK), Aimee Felix (BZK), Martin Mooij (DGBC)

Sessie 6: Bestaande woningvoorraad naar Paris Proof

EIB heeft voor DGBC onderzoek gedaan naar de maatregelen en kosten om de gehele bestaande woningvoorraad naar Paris Proof te brengen, ofwel een energiebesparing van 66 procent. Wat is daarvoor nodig: wat is de autonome ontwikkeling, hoeveel woningen moeten nog geïsoleerd worden, tot welk niveau en hoeveel woningen moeten van het gas af? En in welk segment ligt de opgave: particuliere eigenaren, bij de corporaties of de commerciële verhuurders?

Michiel van Bruggen (TVVL), Thomas Endhoven (EIB), Eefje Stutvoet (DGBC)

Sessie 7: Hoe maak je een Paris Proof routekaart?

Vastgoedeigenaren en gebruikers zijn actief om portefeuille routekaarten naar Paris Proof op te stellen. Meerdere adviesbureaus hebben instrumenten ontwikkeld en stappenplannen opgesteld om hen hierbij te begeleiden. Hoe ziet een portefeuille routekaart er uit, wat moet er in staan, vooor welke doelgroep?

Pitches toolleveranciers, RHDHV (Thomas Verhoeven), INNAX (Marco Scheers), Renor (Teun van Schijndel), Avelution (Bram Schats) en Ties Ludden (DGBC)

Sessie 8: Spaarconstruct voor verduurzamingsplannen

Hoe krijgen we Paris Proof betaalbaar? Van de gigantische investering van €34.200.000.000 naar een realistische aanpak van €9,- per m2 per jaar. Afgelopen twee jaar is hiervoor het idee van een spaarconstruct uitgewerkt, waarbij eigenaren verplicht worden een verduurzamingsplan op te stellen en te reserveren voor verduurzaming.

o.l.v. Yvette Watson (PHI Factory), Michiel van Hecke (Dudok), Ton van Balen (Dudok), Rob Klinkert (PWC)

(vervolg) Sessie BuildingLife: Materiaalgebonden emissies in organisaties

Deze werksessie is bedoeld voor organisaties die bezig zijn met het verlagen van materiaalgebonden emissies. Vul in het aanmeldformulier de relatiecode sessieBL54 om aan te geven dat jij bij deze werksessie aansluit.

Productie van bouwmaterialen veroorzaakt elf procent van alle CO2-uitstoot. Al 54 partijen in bouw- en vastgoedsector werken actief aan reductie en zette hun handtekening onder de intentieverklaring over ‘materiaalgebonden emissies’, zoals deze broeikasgassen ook wel genoemd worden. Welke stappen heb jij al gezet in jouw organisatie en wat kunnen we van elkaar leren? meer informatie over deze sessie

 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Gerelateerd nieuws

Dagvoorzitter en locatie bekend Paris Proof Congres 2023

Dagvoorzitter en locatie bekend Paris Proof Congres 2023

Groene spelregels uit Europa: het wat, hoe en waarom van de EU Taxonomie

Groene spelregels uit Europa: het wat, hoe en waarom van de EU Taxonomie

Schrijf je in voor het Future Leaders Program 2023

Schrijf je in voor het Future Leaders Program 2023