Nationaal BREEAM Congres 2017

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Op donderdag 23 maart 2017 vond het eerste Nationaal BREEAM Congres plaats. Dit jaarlijks terugkerende evenement was toegankelijk voor iedereen die meer wilde weten over BREEAM-NL. 

Aanleiding

Investeren in duurzaamheid kost geld, maar levert het ook iets op? Tijdens dit congres hoort u vanuit de praktijk hoe de brede duurzaamheidsbenadering van het BREEAM-NL keurmerk bijdraagt aan een positieve ‘value case’ van uw organisatie. De winst zit niet alleen in de energierekening, maar bijvoorbeeld ook op gezondheid, onderhoudskosten en onderscheidend vermogen in de markt. Mede dankzij ‘Parijs’ gaan steeds meer bedrijven verantwoord aanbesteden en is duurzaamheid een gunfactor geworden.

Voor iedereen interessant!

Toonaangevende keynotes over het effect van verduurzaming op waarde en inspirerende voorbeelden uit de praktijk zijn onderdeel van het programma. Het congres is zowel interessant voor mensen die nog weinig weten over het BREEAM-NL keurmerk, als voor BREEAM-NL Experts . Speciaal voor deze groep worden verdiepende workshops aangeboden.

Vragen? 

Mocht u vragen hebben over dit congres, dan kunt u mij het beste mailen via academy@dgbc.nl

Sponsors van het Nationaal BREEAM Congres

09.00 uurOntvangst
09.45 uurPlenair - Opening 
09.50 uur

Plenair - Welkom door Marlon Huysmans (dagvoorzitter) & 

Annemarie van Doorn (directeur DGBC), 

Martin Mooij (hoofd BREEAM-NL Certificering en Beheer)

en Derk Welling (bestuurslid DGBC / Redevco)

10.00 uurPlenair - Keynote: Martin Townsend (Director Sustainability BRE Global)
10.15 uur

Plenair - Interview met o.a. Fiona van 't Hullenaar

(directeur Business Support a.s.r.), Esther Wubben 

(projectleider Huisvesting Nationale Postcode Loterij)

en Jori Stevens (Maastricht UMC)

10:35 uurPlenair – Interview met Dick van Hal (CEO Bouwinvest)
10.40 uur

Plenair - Keynote:  Andy van den Dobbelsteen

(Hoogleraar Climate Design and Sustainability TU Delft)

11.00 uurKoffiepauze
11.30 uurParallel - Workshopronde A
12.45 uurDuurzame lunch & bezoek kennisplein
13.45 uurParallel - Workshopronde B
15.00 uurKoffiepauze
15.30 uurPlenair - Welkom terug
15:35 uurPlenair – Keynote: Hans de Jonge (directievoorzitter Brink Groep)
15.55 uurPlenair - Keynote: Coert Zachariasse (eigenaar Delta Development Group)
16.15 uurPlenair – Hans Wamelink (Voorzitter College van Deskundigen BREEAM-NL)
16.20 uur

Plenair - Lancering Dutch Green Building Guide met Petran van Heel

(ABN AMRO) en Guido Slokkers (DGBC)

16.25 uurPlenair – cabaretier Jaap Bressers 
17.00 uurNetwerkborrel
18.00 uurEinde eerste Nationaal BREEAM Congres

Tijdens het congres zijn er 2 momenten in het programma waar verdiepende workshops op deelthema’s worden aangeboden. De relatie tussen BREEAM en gezondheid en circulariteit komt bijvoorbeeld aan bod, maar ook zal er aandacht zijn voor subsidiemogelijkheden en financiering van BREEAM-projecten. Er wordt verteld over verduurzaming van monumenten met BREEAM-NL. Voor partijen met veel vastgoed wordt de portfolio-aanpak uit de doeken gedaan. Er wordt een preview getoond van de nieuwe versie van het schema BREEAM-NL Gebied. Voor nieuwkomers in BREEAM-land is er een introductie “BREEAM-NL voor newbies”.

U kunt tijdens de dag zelf een keuze maken voor maximaal 2 van de 8 workshops. Voor experts die dit congres willen laten meetellen in het kader van hun permanente educatie-verplichting is een goede registratie van aanwezigheid op de dag zelf van belang.

Workshop 1: BREEAM-NL voor newbies

Een introductie in het keurmerk BREEAM-NL voor congresdeelnemers die de basics van  het meest gebruikte keurmerk voor duurzame gebouwen en gebieden willen leren kennen.

Door: Maikel Laat (DGBC) en Rudy van der Helm (DGBC)

Workshop 2: De waarde van BREEAM-NL in de logistiek sector

BREEAM-NL wordt steeds meer toegepast bij nieuwbouw van logistieke gebouwen. Wat zijn daarbij de ervaringen en aandachtspunten? En welke meerwaarde heeft een duurzaam distributiecentrum voor de belegger, ontwikkelaar en eindgebruiker? 

Door: Arnold Baas (Lidl), Edwin Clout (DokVast), Ben Kessing (Quadrant4) en Lizette van Zuilen (C2N) o.l.v. moderator Marlon Huysmans

Workshop 3: BREEAM-NL en de waardeketen van circulair bouwen

Take-Make-Waste is kapitaalvernietiging en kan zeker in de bouw een stuk slimmer worden aangepakt. Hoe kan BREEAM-NL worden versterkt met de principes uit de circulaire economie? In een interatieve workshops worden de eerste bevindingen uit lopend onderzoek gepresenteerd en getoetst.

Door: Merlijn Blok (Metabolic), Kees Faes (SGS Search), Edwin van Noort (DGBC) o.l.v. moderator Marc de Wit (Circle Economy) 

Workshop 4: Portfolio’s effectief verduurzamen met BREEAM-NL In-Use

2016: lancering van de volledig vernieuwde BREEAM-NL In-Use. 2017: introductie van de portfolio aanpak. Met diverse partijen is DGBC een (kosten)effectieve aanpak aan het ontwikkelen om in een keer alle gebouwen binnen het portfolio met In-Use te kunnen beoordelen en certificeren. In deze sessie vertellen DGBC en de eerste gebruikers over hun ervaringen, de aanpak en de meerwaarde.

Door: Rob Klinkert (PWC), Anne Leeuw (CBRE), Thomas Metz (DGBC) en Derk Welling (Redevco) 

Lunchpauze

Workshop 5: De waarde van BREEAM-NL in de financiering

De Nederlandse overheid investeert fors in subsidieregelingen voor duurzame en schone energie. Een BREEAM-NL certificaat biedt mogelijkheden voor regelingen als MIA, EIA en SDE+. In deze workshop hoort u hoe deze regelingen in elkaar steken en waar u bij een aanvraag op moet letten.

Door: Stan Mens (Hezelburcht) o.l.v. moderator Martin Mooij (DGBC)

Workshop 6: De waarde van BREEAM-NL voor de gezondheid van gebruikers

Een gezond gebouw heeft meerwaarde, maar hoe druk je die uit? In deze workshop  verkennen we welke gezondheidsaspecten er spelen in een gebouw en welke winst kunt je realiseren met een duurzaam gebouw: Denk aan hogere productiviteit, lager ziekteverzuim maar ook aan lagere maatschappelijke kosten. Hoe kan de (meer)waarde van gezonde gebouwen worden vastgesteld?

Door: Sven Evertz (Geofoxx) o.l.v. moderator Rudy van der Helm (DGBC)

Workshop 7: Klimaatrobuust bouwen met BREEAM-NL

Piekbuien, hittestress, het klimaat verandert merkbaar. Daar kunnen we op voorsorteren met ruimtelijke adaptatie en klimaatrobuust bouwen. In deze workshop wordt in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie geschetst via welke sporen de overheden werken aan een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Ook worden de credits besproken die binnen verschillende BREEAM-NL schema’s  bijdragen aan een klimaatrobuuste inrichting.

Door: Garmt Arbouw (Ministerie van I&M), Edwin van Noort (DGBC), Jos Schild (Provincie Overijssel)o.l.v. moderator Jan Kadijk (DGBC)

Workshop 8: Duurzame stad met BREEAM-NL Gebied

Nu de economie weer aantrekt wordt de druk op de ontwikkeling van het buitengebied ook groter. Hoe kan de duurzaamheid van een gebiedsontwikkeling -zowel buiten de stad als binnenstedelijk- worden gewaarborgd en welke meerwaarde kan BREEAM-NL gebied hierbij bieden?

Door: Stefan Bakker (Havenbedrijf), Peter Joustra (SADC), Bert Krikke (4THECITY), Thomas Metz (DGBC) o.l.v. moderator Marlon Huysmans

Moderator

Marlon Huysmans (1976) studeerde cum laude af aan de TU Eindhoven en zette ze zich als aannemer tien jaar in voor het Rotterdamse bouwbedrijf Slavenburg. Als directeur Business Development ontwikkelde ze een passie voor innovatief en klantgericht bouwen. In maart 2008 werd ze bij projectontwikkelaar OVG aangesteld als directeur van het Sustainbility Centre. Een baan waarin ze voor in de commerciële vastgoedketen een grote invloed kon uitoefenen op het verbeteren van de gebouwde omgeving, waarbij uiteraard de mens en het milieu centraal staan. November 2009 werd ze door het DWIRE-netwerk verkozen tot vastgoedvrouw van het jaar. In oktober 2011 werd ze zelfstandig ondernemer, onder de naam MH Projects en richt ze zich met haar onderneming op advies voor duurzame ontwikkeling van steden en bedrijven. 

Sprekers plenair

Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij doet onderzoek op het gebied van duurzaam bouwen, met als kern het klimaatontwerp van gebouwen, maar als centrale focus duurzame energiesystemen voor de gebouwde omgeving.
Andy is external examiner aan de Manchester Metropolitan University, joint coordinator van de CIB Working Commission W116 (Smart and Sustainable Built Environments) en betrokken bij het nationaal programma Kennis voor Klimaat en het Rotterdam Climate Initiative. Daarnaast doet hij af en toe advieswerk onder de naam Susteen Consult en is jurylid van de Nationale Renovatieprijs, de UfD/Cofely Energy Efficiency Prijs en De Duurzame 100 (Dagblad Trouw). 
Hiervoor was Andy voorzitter van het geprezen internationale congres SASBE2009 en voorzitter van de Advisory Group van de Dutch Green Building Council, waar bij ook meewerkte aan de gebiedsontwikkelingstool. Daarnaast was hij jurylid van het Rotterdamse nieuwe stadskantoor en van de Architect van het jaar 2009.

Derk Welling is sinds mei 2007 Head of Corporate Responsibility bij REDEVCO. In deze positie heeft hij de duurzaamheidsstrategie van de internationale retail vastgoedbelegger ontwikkeld en was hij verantwoordelijk voor het eerste publieke duurzaamheidsjaarverslag van het bedrijf en de Nederlandse vastgoedsector volgens de GRI richtlijnen. Met Redevco heeft hij ook een pionierende rol vervuld bij de ontwikkeling van BREEAM in-Use. Met de certificering van meer dan 370 assets in Europa werd het bedrijf onlangs door BRE erkend als koploper. Vanuit zijn rol bij de ICSC Sustainability Groep heeft Derk de basis gelegd voor de ontwikkeling van BREEAM Europe voor retail. Deze werd in 2008 gelanceerd. Ook was hij eind 2007 één van de initiatiefnemers van de DGBC, waarmee BREEAM in Nederland werd geïntroduceerd. Derk studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en is daarna gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast was hij werkzaam als inkoop consultant bij PricewaterhouseCoopers en bij Ballast Nedam. Bij Ballast Nedam heeft hij de concern brede inkooporganisatie ontwikkeld en geïmplementeerd. Naast Redevco is Derk sinds 2015 ook bestuurslid bij de DGBC.

Martin Townsend is Director of Sustainability bij BRE. Hij heeft een brede achtergrond van adviseren van Britse ministers en als Regulator bij de Environment Agency tot het werken op meerdere bouwplaatsen. Martin begon in 2008 bij BRE (Global) als Directeur BREEAM om BREEAM meer naar voren te brengen. Niet alleen op de Engelse markt maar ook op de internationale markt. Martin werkt nauw samen met de bouwsector om het verduurzamen in hoog vaandel te houden in de sociale, economische en milieuagenda van bedrijven. Martin biedt niet alleen een Brits maar ook een internationaal perspectief op de bouw. Martin spreekt met ministers en licht hen in over met name het milieu en het verduurzamen van de bouw. Hetzelfde doet hij bij verscheidene andere grote fora.

Coert Zachariasse is eigenaar van Delta Development Group en Bestuurslid van DGBC. Zijn rol van drijvende kracht achter het op de Cradle to Cradle® filosofie gebaseerde kantorengebied, Park 20|20, gecombineerd met zijn progressieve en ambitieuze denkbeelden hebben hem gemaakt tot één van de leiders op het gebied van Cradle to Cradle kantoorontwikkeling. Hij won diverse duurzaamheidsprijzen voor zijn inzet. 

Fiona van 't Hullenaar is als lid van de Directieraad één van de vrouwelijke topmanagers binnen a.s.r. Als directeur Business Support draagt zij verantwoording over de gebieden Huisvesting, Logistiek en Services en OPEX. Het mooie aan deze positie is dat ze eigenlijk overal komt, in elke keten is er wel een aspect van haar verantwoordelijkheidsgebieden terug te vinden. Hiervoor heeft ze 2 jaar lang de rol van adjunct directeur Project en Programma Management vervuld. Van oorsprong is Fiona seismoloog en heeft bijvoorbeeld op de booreilanden bij Shell gewerkt en later bij managementconsultancy bedrijf Accenture.

Jori Stevens studeerde in 1992 af aan de TU Eindhoven. Hij is sinds 2013 Manager Vastgoed bij het Bureau Vastgoed & Huisvesting, dat ressorteert onder de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, is een samenwerking tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM). Jori is verantwoordelijk voor de portefeuille Vastgoed, het betreft onder andere het 4-jaarlijks opstellen en tot uitvoering brengen van het Lange Termijn Huisvesting Plan van het ziekenhuis. Uit het LTHP volgen vele bouwprojecten (nieuwbouw en renovatie) die door een team van adviseurs en projectleiders in eigen beheer worden geprogrammeerd, ontwikkeld en gerealiseerd. In 2014 ontving het Maastricht UMC+ als eerste ziekenhuis in Nederland het drie sterren BREEAM-NL certificaat voor de nieuwbouw Verheylaan 10 (ca. 22.000 m2). Jori heeft in 2008 dit nieuwbouwproject als projectmanager opgestart en begeleid, hij was toen werkzaam voor een advies / projectmanagement bureau. Daarvoor heeft hij gewerkt voor een installatiebedrijf, certificatie instelling en ingenieursbureau, waardoor hij een breed blikveld heeft op het bouwproces.

Hans Wamelink (1963) is hoogleraar Bouwmanagement (TU Delft) sinds 2006. Hij richt zich met name op de samenwerking van bij het bouwproces betrokken partijen, de relatie tussen kosten en kwaliteit en sturingsvraagstukken in de ontwikkel- en realisatiefase van bouwprojecten. In Nederland is de laatste jaren een grote roep om veranderingen in het bouwproces ontstaan. Miscommunicatie is een veelvoorkomende oorzaak van problemen in de bouw en zorgt vaak voor extra kosten. Wamelink onderzoekt met wat voor soort tools deze hoge faalkosten kunnen worden teruggedrongen. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar nieuwe contractvormen die partijen faciliteren om op een andere manier samen te werken. Naast zijn werk als hoogleraar was Wamelink algemeen directeur van Infocus en consultant bij DHV, beide adviesbureau's gespecialiceerd in consultancy en bouwmanagement. Na zijn studie civiele techniek in Delft werkte hij gedurende tien jaar als docent en onderzoeker bij de faculteit Technologie Management van de TU Eindhoven.

Esther Wubben is sinds 1992 werkzaam bij de Nationale Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, BankGiro Loterij). Sinds 1996 is zij, naast vele andere projecten, de coördinator van de (ver-)bouwprojecten van de meerdere panden waar de Loterijen op dit moment in zijn gehuisvest. In 2018 zullen de Goede Doelen Loterijen gezamenlijk hun intrek nemen in een van de meest duurzame ‘vernieuwbouwde’ panden van het land (ambitie BREEAM Outstanding en BREEAM-NL Sloop en Demontage Excellent). Esther is als Projectleider Nieuwe Huisvesting verantwoordelijk voor de oplevering daarvan: “In deze rol ben ik vanaf het eerste moment de spil in het dagelijks contact met het bouwteam dat bestaat uit architecten, de aannemer, duurzaamheidsadviseurs en de gemeente. Daarnaast is het bij de Loterijen van het grootste belang alle collega’s te betrekken bij de plannen en de te maken keuzes. Een interessante mix.”

Hans de Jonge is CEO van Brink Groep, een groep van bedrijven die management, consultancy- en informatiesystemen verstrekken voor de vastgoedsector en bouwmarkt in Nederland. Hans is strategisch consultant in complexe vastgoedontwikkelingsprocessen en projecten in de zakelijke en de particuliere markt. In 1991 was Hans de Jonge één van de oprichters van wat nu bekend staat als de afdeling management in de gebouwde omgeving: een jonge en snel groeiende groep van academici bij de Technische Universiteit Delft. Hier was hij hoogleraar Vastgoed en ontwikkeling tot 2016. Hij is medeoprichter van de Master City Developer (MCD) een gezamenlijk initiatief van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de stad Rotterdam. In Delft is hij ook (mede)oprichter van de centrum voor mensen en gebouwen, het centrum voor innovatie en stedelijke ontwikkeling. Hij gaf les in de VS, Australië en Azië.

Jaap Bressers (1983) heeft van jongs af aan een doel: alles uit het leven halen. Aanvankelijk doet hij dat door het liefst zo hard mogelijk te werken om zijn droom te verwezenlijken: topmanager worden na zijn studie Internationaal Management. Op zijn 21e verandert alles. Een frisse duik in zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Na een zware revalidatieperiode besluit Jaap zijn leven een totaal andere draai te geven. Na de eerste kennismaking met het podium weet Jaap dat daar zijn toekomst ligt. Vier jaar lang treedt hij op als Nederlands eerste Sitdown Comedian in bijna alle grote theaters van Nederland en op festivals als Laughing Matters en Lowlands. In België, Duitsland en Denemarken geeft hij Engelstalige shows. Tegenwoordig treedt hij vooral op voor het bedrijfsleven. Jaap heeft veel meegemaakt, maar vooral ook veel geleerd. Die kennis deelt hij met zijn publiek. Hij linkt pakkende, persoonlijke verhalen aan uitdagingen in organisaties en weet zo als geen ander mensen te raken en vermaken. Een unieke mix van inhoud, inspiratie en op het juiste moment ontspannen humor.

Sprekers workshops

Als Director Strategic Alliances speelt Marc de Wit een instrumentele rol in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van de impact strategie van Circle Economy. Hij beheert alle activiteiten met betrekking tot het meten van de effectiviteit en impact over alle programma’s en projecten wereldwijd. Hij is verantwoordelijk voor het mobiliseren en betrekken van stakeholders van duurzame samenwerkingen om de impact van de circulaire economie te maximaliseren en de gezamenlijke doelen te behalen. Marc brengt meer dan 10 jaar aan strategische en implementerende ervaring in het adviseren van bedrijven en overheden in het ontwikkelen van circulaire strategieën en het implementeren van circulaire oplossingen. Hij heeft een conceptueel en pragmatische gerichte aanpak van projecten, met een PhD in het duurzaam gebruik van hulpbronnen en operationele en C-level ervaring van Fortune-500 bedrijven tot start-ups.

Peter Joustra is een ervaren ontwikkelingsmanager in de vastgoed en stedelijk ontwikkelingssector. Gedurende de laatste 26 jaar heeft hij zowel in de publieke sector als in de privaatsector gewerkt. Peter heeft deze ervaring in Nederlands en in Spanje opgedaan met grootschalige en complexe projecten, met voornamelijk afwisselend gebruik en commerciële vastgoed. Momenteel werk hij voor de SADC, Schiphol Area Development Company, aan het ontwikkelen van internationale bedrijventerreinen en logistieke en commerciële centrums rond Amsterdam Airport Schiphol, zoals Schiphol Trade Park en Business Park Amsterdam Osdorp. Peter is ook betrokken bij verscheidene andere projecten in het Metropolitan Region of Amsterdam betreft het verder integreren van Schiphol Airport en de omgeving. Peter heeft een Master behaald in Urban Planning, Integrated Area Development en Business Administration voor de vastgoedsector.

Stan Mens zet subsidies in om projecten op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken. Positieve impact van de projecten op het klimaat staat hierbij centraal. Met het team duurzaamheid van subsidieadviesbureau Hezelburcht ondersteunt Stan klanten in binnen- en buitenland met diverse projecten. Het kan hierbij gaan om verduurzaming van gebouwen, opwekken van hernieuwbare energie, BIObased projecten, smart Grids en schoon water. ”Door de beschikbare subsidies slim in te zetten kunnen we de verduurzaming van Europa versnellen”

Edwin Clout is werkzaam bij DOKVAST te Oisterwijk, een project-ontwikkelaar/belegger in vastgoed. Zijn ervaring binnen de ontwikkeling van logistiek vastgoed is begonnen in 1999 toen hij bij Archicom gestart is als bouwkundig tekenaar. Deze werkzaamheden heeft hij voortgezet bij Denc Netherlands B.V. waar hij tot eind 2006 werkzaam is geweest. Eerst als tekenaar en later als project manager. In 2013 heeft DOKVAST hun eerste BREEAM OUTSTANDING label weten te behalen op een magazijn te Tilburg. Momenteel is DOKVAST aan het derde OUTSTANDING gebouw bezig dat eind februari van dit jaar wordt opgeleverd. Edwin zijn rol binnen dit geheel is het aansturen en begeleiden van het bouwproces samen met de vaste bouwpartner. 

Bert Krikke heeft de eerste 10 jaar van zijn carrière overheden en bedrijven geadviseerd op het gebied van milieu, water management, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling. Na een korte periode bij Hoogovens en Fugro is hij werkzaam geweest bij Arcadis. Hij heeft opdrachten uitgevoerd voor alle overheidsniveaus in binnen- en buitenland. Vanaf 2001 is Bert vervolgens werkzaam geweest voor verschillende organisaties op het gebied van vastgoedmanagement en –ontwikkeling. Na een aantal jaren gewerkt te hebben voor ARCADIS Bouw en Vastgoed, onder meer als directeur Vastgoedontwikkeling, is hij in dienst getreden bij Triodos Bank als directeur Triodos Real Estate Development. Nu werkt hij 4 jaar met 4THECITY aan duurzame gebouw- en gebieds-ontwikkelingen en herontwikkelingen, waarbij creativiteit en duurzaamheid voorop staan. Bert studeerde HTO Milieukunde in Deventer en Beleidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Stefan Bakker is als gebiedsontwikkelaar zowel actief binnen Havenbedrijf Amsterdam als Lelystad Airport Businesspark. Binnen de Amsterdamse haven is Stefan niet alleen verantwoordelijk voor vele vastgoed en infrastructurele projecten, maar realiseert hij ook de duurzaamheidsambitie. Zo staat de komende jaren onder andere 100.000m2 zon op het programma, vinden er grootschalige asbestsaneringen plaats en worden diverse bedrijventerreinen verduurzaamd. Waaronder ook de logistiek hotspot; Atlaspark. Dit 155 ha. grote bedrijventerrein was niet alleen het vijfde gebied in Nederland die conform de BRL voor Gebiedsontwikkeling is gecertificeerd (score: Excellent), maar was daarnaast het eerste bestaande gebied. Het Atlaspark geldt in de vorm van een pilot als basis voor de nieuwe BRL voor bestaande gebieden (BREEAM-NL Gebied).

Garmt Arbouw is bioloog en jurist en werkzaam bij het ministerie van IenM. Na werkzaam te zijn geweest in de beleidsvelden bodem en afvalstoffen werkt hij nu bij de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Van daar uit is hij verbonden aan het Deltaprogramma. Dit interbestuurlijke programma wil onder meer bereiken dat stedelijke gebieden zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering (waaronder de gevolgen van extreme neerslag, droogte en hitte) op woningen en gebouwen, de openbare ruimte, vitale infrastructuur en kwetsbare objecten. Garmt is nauw betrokken bij trajecten die erop gericht zijn dat private en publieke partijen in de wereld van stedelijke (her)ontwikkeling samenwerken bij het treffen van klimaatadaptatiemaatregelen op lokaal en regionaal niveau.

Sven Evertz is senior adviseur Gezondheid en Veiligheid met veel ervaring in het publieke en private domein. Hij werkt op strategische en operationele niveau’s, altijd zoekend naar de meest optimale oplossingen binnen gebieden waar verschillende doelen, behoeften en verantwoordelijkheden elkaar raken. De kern van zijn expertise ligt binnen het kader van arbeidshygiëne en publieke gezondheid en wordt vormgegeven vanuit Risico-schatting, - management en –communicatie. Zijn ambitie is gericht op de groeiende waarde van positieve gezondheidsimpact in duurzaamheidsconcepten en circulaire economie. Momenteel is Sven werkzaam bij Geofoxx, een milieu expertise bureau, waar hij 20 jaar ervaring in milieu- en arbeidshygiëne integreert in uitdagende business thema’s van klanten en stakeholders. Eén van deze benaderingen omhelst het thema “duurzame en gezonde gebouwen”.

Lizette van Zuilen heeft na haar studie Architectuur aan de TU in Delft ruim tien jaar als architect gewerkt. Sinds 2011 is zij werkzaam bij C2N als Senior Consultant Sustainability. Zij beschikt over veel ervaring in de rollen van BREEAM-Expert en- Assessor zowel voor Nieuwbouw als In-Use. Zij was o.a. de BREEAM-expert van The Edge aan de Zuidas in Amsterdam. The Edge heeft de hoogste BREEAM score ter wereld behaald voor kantoren. Daarnaast is zij, als BREEAM expert, nauw betrokken geweest bij het certificeringstraject voor het distributiecentrum Tesla in Tilburg. Beide projecten zijn gecertificeerd met een BREEAM Outstanding label. Ook in de rol van BREEAM-NL Assessor heeft Lizette veel ervaring opgedaan in het begeleiden van partijen bij het certificeren van logistieke panden. 

Ben Kessing, momenteel werkzaam als projectleider bij Quadrant4 B.V., gespecialiseerd in onder andere logistiek vastgoed met een hands-on mentaliteit. In 2007 ben ik begonnen als bouwkundig tekenaar bij DAT architecten, en enkele woon- zorgcomplexen, multifunctionele accommodaties en seriematige woningbouw projecten gerealiseerd. In 2013 begonnen bij Quadrant4 B.V. en momenteel werkzaam binnen enkele utilitaire projecten. Werkzaamheden van Quadrant4 zijn o.a. huisvestingsadvies, projectmanagement, ontwerp, installatieadvies, commissioningsactiviteiten en duurzaamheidsadvies, waarbij integrale aanpak hoog in het vaandel staat. Reeds enkele BREEAM-projecten (Outstanding) succesvol afgerond, zoals DC Schenker in Tilburg, DC Tesla te Tilburg en DC NewLogic VI te Son.

Sprekers en workshopleiders vanuit DGBC

Annemarie van Doorn is sinds 2014 directeur van de Dutch Green Building Council. Sinds haar aantreden als directeur ligt haar focus op het onder de aandacht brengen van het thema ‘gezondheid’ in relatie tot de duurzaamheid van gebouwen. Voor haar werk bij de Dutch Green Building Council was zij initiator en directeur van de Green Business Club Nederland. Daarvoor heeft Van Doorn jarenlang bij ABN AMRO gewerkt, waaronder op de afdeling Corporate Sustainable Development. Ook heeft Annemarie van Doorn in 2008 aan de wieg gestaan van de Dutch Green Building Council waar ze als bestuurslid verantwoordelijk was voor positionering. Zo heeft ze samen het initiatief genomen voor de succesvolle Dutch Green Building Week. Van Doorn is afgestudeerd als psycholoog.

Martin Mooij is per 23 maart 2015 in dienst getreden als Hoofd Certificering en Beheer. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de BREEAM-NL schema's. Martin is opgeleid als architect aan de TU-Delft en heeft zich tijdens na zijn studie gericht op flexibele woningbouw. Vervolgens heeft hij 5 jaar als projectontwikkelaar bij systeembouwer Fort Bouw gewerkt, waar hij zowel een woningbouw als een unitbouwsysteem heeft afgestemd op de regelgeving en de certificering van deze systemen heeft  verzorgd. In 1998 is hij naar Ecofys gegaan, adviesbureau op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Binnen Ecofys heeft de unit energie in de gebouwde omgeving geleid en een groot aantal gemeenten, bouwpartijen geadviseerd. Vanuit Ecofys is hij vanaf de beginperiode betrokken geweest bij van de DGBC. Voor zijn komst naar de DGBC was Martin verantwoordelijk voor het Public en Real Estate segment bij Nuon.

Edwin van Noort is sinds 2012 in dienst bij de DGBC en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie keurmerk. Hij verzorgt de afhandeling van de technisch inhoudelijke vragen en maakt vertaalslag van input van de markt naar mogelijkheden voor verbetering van de Nederlandse BREEAM-NL schema’s. Verder is Edwin secretaris van de Adviesgroep nieuwbouw & renovatie en Themagroep materialen. Direct na zijn studie is Edwin aan de slag gegaan als ZZP adviseur duurzame energie waarbij hij door Deerns en DOZ energieregie is ingehuurd om te ondersteunen bij verschillende energieprojecten. Via Deerns heeft hij ervaring opgedaan met BREEAM certificeringen. Edwin is afgestudeerd aan de HU met een dubbel afstudeerprofiel, namelijk Installatietechniek en Energietechniek. 

Thomas Metz is Senior Projectmanager bij DGBC. Vanuit deze rol is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en coördineren van (deel)programma’s en projecten. Hij heeft zich, onder andere bij energiebedrijf NUON en adviesbureau Royal HaskoningDHV ontwikkeld als adviseur en projectleider op het gebied van duurzaam bouwen. Hij was betrokken bij diverse advies-, beleids- en onderzoeksprojecten en spreekt zowel de taal van het bedrijfsleven als van overheden. Bij BenR Adviseurs voor duurzaamheid heeft Thomas Metz de afgelopen jaren bij diverse projecten de rol vervuld van BREEAM-NL Expert en BREEAM-NL Assessor. Thomas is afgestudeerd aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft (2004), met een interfacultaire aantekening voor Technologie in duurzame ontwikkelingen.

Maikel de Laat is projectmanager Helpdesk bij DGBC. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor een goede online informatievoorziening op www.breeam.nl voor experts, assessoren, participanten en iedereen die nog vragen heeft over de DGBC of de BREEAM-NL keurmerken. In 2014 heeft Maikel zijn master Planologie afgerond aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn afstuderen heeft hij voor de Gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar participatie van internationale organisaties in gebiedsontwikkeling van het parkgebied van de Internationale Zone in Den Haag. Direct na zijn studie planologie is Maikel begonnen bij de gemeente Woerden als Wabo vergunningverlener.

Rudy van der Helm is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Ook het behandelen van technische vraagstukken en het geven van trainingen vallen binnen zijn takenpakket.
Rudy heeft in 2010 zijn afstudeeronderzoek van de opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool gewijd aan BREEAM In-Use en de wijze waarop deze methode in Nederland kan worden toegepast.  Na zijn studie heeft hij gewerkt voor Corio Nederland als CSR Officer. Rudy was verantwoordelijk voor het MVO beleid van deze vastgoedbelegger. Onderdeel hiervan waren onder andere het opzetten van Milieu en Energie Management Systemen en het behalen van BREEAM-NL In-Use certificaten.

Er is plaats voor maximaal 350 deelnemers. Deelnemen aan dit congres kost 299 euro (voor DGBC Participanten 224 euro). BREEAM-NL Experts die dit congres bijwonen, voldoen hiermee aan hun jaarlijkse permanente educatieverplichting. 

Deelnemerslijst

OrganisatieFunctie
123duurzaamDuurzaamheidsmanager/ Eigenaar/ Adviseur
4THECITYDirecteur
Aannemersbedrijf Jongen B.V.Planvoorbereider
ABC NovaProjectmanager
ABC NovaProcesmanager
ABN AMROSector Banker
ABT B.V.Senior Kwaliteitsinspecteur Installaties
ADVIBE BVDirecteur
A. Jansen B.V.Bedrijfsleider
Alba ConceptsFounding Partner
Alklima B.V.Consultant
Antea Group - Bouw en EnergieBouwkundig Adviseur Bouw & Energie
Antony Marcelis landschapsarchitectuur, stedenbouw en expert duurzaamheidExpert Duurzaamheid
APR Media Groep B.V.Redacteur Persplaats
ARCADIS RotterdamAdviseur
Architectenbureau BroekbakemaArchitect
ASN BankBedrijfshoofd ASN (Duurzame financieringen)
a.s.r. Vastgoed Ontwikkeling N.V.Directeur Business Support
ASSA ABLOY Entrance SystemsSpecification Consultant
Astellas Pharma Europe B.V.Facility Officer
Averesch B.V.Commercieel Directeur
BAM Bouw en Techniek - Regio ZuidwestCommercieel Manager
BASF Master Builders SolutionsBSP Developer
BASF Master Builders SolutionsBusiness Development
BASF Master Builders SolutionsHead of Marketing Benelux
bbp advies b.v.Adviseur
B&C MilieuconsultancyCommerciëel Directeur 
Blossom ArchitectureArchitect/ Adviseur
BOOT organiserend ingenieursburoProjectleider
BoskalisContract Manager
Bouwbedrijf Buiteveld B.V.Directeur
Bouwbedrijf Buiteveld B.V.Projectleider
Bouwbedrijf de Vries en Verburg B.V.Hoofd Planontwikkeling
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V.Werkvoorbereider/ BREEAM-expert
BouwinvestBestuursvoorzitter
BouwinvestTechnisch Manager Office Fund
BouwnextDirecteur/ Ontwerpmanager
BRE GlobalDirector BREEAM
Brink GroepDirectievoorzitter
Brink Groep
Brink Groepsenior consultant
BriqArchitect / Projectmanager
Build2liveAdviseur Duurzaam Vastgoed
C2N B.V.Eigenaar
C2N B.V.Projectmanager/ Adviseur Duurzaamheid
C2N B.V.Projectmanager / Adviseur Duurzaamheid
Carrier Airconditioning Benelux B.V.Account manager
Carrier Airconditioning Benelux B.V.Sales Binnendienst
Carrier Airconditioning Benelux B.V.Senior Sales Engineer
CBRESenior Consultant
Circle EconomyDirector Strategic Alliances
Colliers InternationalCEO MRCIS
Corporate Facility Partners B.V. (CFP)Senior Consultant
Corporate Facility Partners B.V. (CFP)Adviseur Duurzaamheid en Energie
Cosource B.V.Senior Project Manager
CRMcoachEigenaar
Cruxin B.V.Sales Director Building
Daikin Airconditioning Netherlands B.V.Consulting Engineer
Daikin Airconditioning Netherlands B.V.Consulting Engineer
De DoelenHoofd Technische dienst, Gebouw & Onderhoud
Deerns Groep B.V.Sustainability Consultant
De Hoge Dennen Holding BV Vastgoedmanager
De Hoge Dennen Holding BV Technisch Vastgoedmanager
Delta Development GroupEigenaar
Delta Development GroupManager Innovation and Sustainability
De RuwBouw GroepMarketing & Innovatie manager
De RuwBouw GroepBusiness Development
De RuwBouw Groep Business Development
De RuwBouw GroepBusiness Development manager
Desso B.V.Key Account Manager
DGMR Bouw B.V.Directeur
Dok Vast B.V.Projectmanager
Donkergroen B.V.Hoofd Ontwerp en Advies
Donkergroen B.V.Commercieel Adviseur
Donkergroen B.V.Hoofd Ontwerp en Advies
Donkergroen B.V.Commercieel Adviseur
DPA Cauberg-HuygenSenior adviseur Duurzaamheid & Energie
DPA ProfessionalsSenior Projectleider
DTZ ZadelhoffProjectmanager
DuraCertInterne auditor/ Adviseur
DuurzaamGebouw B.V.Consultant
Duurzaamheidscoach.nlDirecteur / Eigenaar / BREEAM assessor, lid CVD
DVTadviesProjectmanager
DZAPProjectmanager
DZAPProjectmanager
E4S ConsultDirecteur / Adviseur
Ecophon Saint-Gobain Concept Developer Office
Eigen HaardManager BOG
ENGIE Services Nederland N.V.Senior Energy Consultant
ENGIE Services West B.V.Senior Engineer Werktuigkundige Installaties
Erasmus University RotterdamAdviseur
Flexim NetherlandsProjectmanager
Flexim NetherlandsCEO
Gemeente AmsterdamAdviseur duurzaamheid
Gemeente LeidenProjectmanager / Verduurzamer
Gemeente Rotterdam, GemeentewerkenTeamleider
GeofoxxMilieu Expertise
Geofoxx
GeofoxxMilieu Expertise
Geofoxx
Geva VastgoedInkoopster Bouwzaken
Green Furniture CircleMVO & Business Development
Green Furniture CircleKey Accountmanager
Greenline MC&PGeneral Manager
Groenewegen Asset & Project ManagementDirecteur/Senior Adviseur
Groothuis BouwgroepCommercieel Manager
G&S VastgoedProjectmanager 
Halmos B.V.Bouwfysicus
Havenbedrijf Amsterdam N.V.Adviseur duurzaamheid Atlaspark
Heembouw Roelofarendsveen B.V.Technisch Projectleider
Heembouw Roelofarendsveen B.V.Architect
Heembouw Roelofarendsveen B.V.Modelleur
Heembouw Roelofarendsveen B.V.Planontwikkelaar
Heijmans Utiliteitsbouw B.V.Adviseur Duurzaamheid
Hello Energysales manager
Herman de Groot IngenieursOntwerper-/ Projectmanager
Hezelburcht B.V.Managing Consultant Sustainability
Hogeschool SaxionTeamleider Bouw & Techniek
Hogeschool SaxionProjectleider Bouw & Techniek
HWR-AdviesAdviseur
HWRK b.v.Adviseur Huisvesting en Vastgoed
IA GroepAdviseur
Icopal B.V.Account Manager 
Icopal B.V.Projectleider CO2 Prestatieladder
IGG Bointon de Groot BVBouweconomisch Adviseur
IGG Bointon de Groot BVBouwkostenadviseur 
Ingenieursbureau Denc Netherlands B.V.Adviseur Technische Installaties
INNAX GROUP B.V.Energiedeskundige
INNAX  InstallatieadviseursAdviseur Energie & Duurzaamheid
Interface
InterfaceSenior Accountmanager en European Sustainability Ambassador
Jaap BressersSitdown Comedian
JLLSenior Technisch Manager
J.P. van Eesteren B.V.Hoofd Kwaliteit Arbo Milieu
J.P. van Eesteren B.V.Projectmanager
J.P. van Eesteren B.V.KAM Coördinator
J.P. van Eesteren B.V.KAM Coördinator
J.P. van Eesteren B.V.Werkorganisator
J.P. van Eesteren B.V.Manager Techniek en Innovatie
JW Bouwmanagement B.V.Directeur/ Eigenaar
K&EA 44Directeur
Kernwaarde GroenFounder & CEO
Kingspan Unidek B.V.Manager Product Innovation
Kingspan Unidek B.V.Sales Manager Unidek SIPS
Knauf B.V.Productmanager/ Duurzaamheidsmanager
KOW concepts|design|development BVArchitect
Kuijpers Ecopartners B.V.Engineer
Kuijpers Ecopartners B.V.Ontwerper Duurzame Energie
Kuijpers Ecopartners B.V.Engineer/ Consultant Sustainable Technology
Kuijpers Installaties Roosendaal B.V.Hoofd Bedrijfsbureau
KWA bedrijfsadviseursConsultant Sustainability & Managementsystems
Legrand Nederland b.v.Marketing Director
LHF EnergieZorgEigenaar/Directeur
LIAG architecten en BouwadviseursBouwadviseur
LIAG architecten en BouwadviseursProjectleider
Lidl Nederland GmbHManager Energiezaken 
M3EAdviseur
Maastricht UMC+Manager Vastgoed
Maastricht UMC+Projectmanager
Meijers FMarchitectenArchitect / Projectmanager
MerinTechnical Manager
MerinTechnisch Directeur
Merlotte Holding B.V.Directeur
MetabolicSustainability Consultant
MH Projects
mii+u architecture urbanism product designArchitect
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Movares Nederland B.V.Projectleider
MVGM Vastgoedmanagement b.v.Senior Technisch Manager
MVGM Vastgoedmanagement b.v.Teamleider Techniek
Nationale Postcode Loterij
Nelissen ingenieursbureau b.v.Adviseur Bouwfysica
NEMO  onderdeel van de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT)Manager Facilitaire Dienst 
New Tech B.V.
NIBEAlgemeen Directeur
Nicolaas’ ParticipatiesProject- & Procesmanager
Nieman Raadgevende IngenieursSenior Adviseur 
NOORD ProjectmanagersManaging Partner
NVKLDirecteur
OeverZaaijer architectuur en stedebouwArchitect/ Directeur
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedAdviseur Milieu
Organic ResponseBusiness Development Manager
Peutz B.V.Consultant Building Physics and Sustainability
Peutz B.V. MookProjectmedewerker
Pieters Bouwtechniek Utrecht B.V.Partner/ Directeur
PwCPortfolio Manager Facilities
Quadrant4Assistent Projectleider
Quadrant ArchitectenProjectleider
RabobankVastgoed Jurist
Radboud Universiteit Universitair Vastgoed Bedrijf Directeur Vastgoedbedrijf
Redevco B.V.Head of Corporate Responsibility
Redevco Nederland B.V.Development Manager
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandSenior Adviseur
RijnbouttEigenaar 
RockfonArea Sales Manager West Nederland
ROCKWOOL B.V.Energy & Sustainability Officer
ROCKWOOL B.V.Director Public Affairs
ROCKWOOL B.V.Manager Public Affairs / Fire Safety
Royal HaskoningDHV Nederland B.V. -  EindhovenAdviseur Duurzaam Bouwen
Royal HaskoningDHV Nederland B.V. -  EindhovenProjectmanager
Royal HaskoningDHV Nederland B.V. - RotterdamAdviseur Duurzame Gebiedsontwikkeling
SADC (Schiphol Area Development Company N.V.)    Senior projectleider Schiphol area
Sannie Verweij AdviesAdviseur Duurzaam Vastgoed
Sapa Building System B.V.Project Coördinator
Schüco Nederland B.V.Projectmanager 
Schüco Nederland B.V.Gebiedsmanager
SGS SearchSenior Projectmanager duurzaamheid
SGS SearchProjectmanager afdeling Bouwadvies 
SGS SearchManager
SIG Air Handling NederlandCommercieel Directeur Barcol-Air
Sika Nederland B.V. / Pulastic SportvloerenProject Consulting
Sika Nederland B.V. / Pulastic SportvloerenProject Consulting
Smits van Burgst Raadgevend IngenieursbureauEngineer, Projectleider/ Specialist
SodexoSenior Consultant Sales & Transition Manager Hard FM
Stichting BRIQSVoorzitter
Stone PropertySr. Technisch Manager Office Fund
Strukton WorksphereConsultant
Strukton WorksphereBusiness Innovation & Partnership
SUEZ Recycling and Recovery NetherlandsCorporate Accountmanager
Tata Steel BouwcentrumAdviseur
TCH-ProjectsupportAdviseur, Installatie-consultant 
Techniplan Adviseurs B.V.Specialist Energie en Milieu
TRAJECT Adviseurs & ManagersConsultant
Trilux Beneluxaccountmanager
Trilux BeneluxTRILUX Akademieleider Benelux
Trilux BeneluxSales Manager 
Trilux BeneluxAccountmanager
Trilux BeneluxAccountmanager
trots.Consultant Huisvesting
TU Delft, Faculteit BouwkundeHead of Department of Architectural Engineering + Technology 
TU Delft, Faculteit BouwkundeHoogleraar Bouwmanagement Real Estate & Housing
Unibail Rodamco B.V.Head of PMPS
Unica EcopowerManagement Assistent
Unipro B.V.Manager QSE
Universiteit UtrechtAdviseur Duurzaamheid
Vabi Software BVProductmanager
Van Rest BouwprojectmanagementDirecteur / Eigenaar
Vastgoedbedrijf Universiteit LeidenEnergiecoördinator
VBI Verkoop Maatschappij B.V.Vertegenwoordiger
VBI Verkoop Maatschappij B.V.Adviseur Bouwconcepten
VDR Bouwgroep B.V.Project engineer 
VDR Bouwgroep B.V.Werkvoorbereider/ Projectleider
Volantis B.V.Algemeen Directeur
VolkerWessels Vastgoed B.V.Vastgoedontwikkelaar/ Manager Innovatie
VORM HoldingInnovatie Manager
VORM HoldingComm.Tech.Manager Vastgoed
Vrije Universiteit AmsterdamHoofd Consultancy/ VGB/ FCO
Vrije Universiteit AmsterdamConsultant
W4Y Adviseurs B.V.Adviseur
W4Y Adviseurs B.V.Partner /Adviseur
W4Y Adviseurs B.V.Adviseur
W/E AdviseursSenioradviseur
Wereldhave Management Holding B.V.CSR Manager
WOZ XLEigenaar
ZRi adviseurs ingenieursBouwtechnisch Specialist
ZuivergroenAdviseur / Ontwerper Duurzame architectuur

Sponsor worden?

U heeft ook de mogelijkheid om uw organisatie te profileren tijdens het congres. Hiervoor hebben wij een interessant en financieel aantrekkelijk sponsorvoorstel opgesteld. Let op: we hebben slechts 10 sponsorpakketten beschikbaar.

Sponsorpakketten beschikbaar voor slechts 1.950 euro (op = op)

  • 5 toegangskaarten (299 euro p.st.) met een totale waarde van 1.495 euro
  • Expositieruimte van 5m2 met statafel en reuzenballon met logo op A3-formaat
  • Weergave logo op de eventpagina en diverse andere communicatiemiddelen
  • Weergave van uw organisatielogo tijdens het plenaire programma
  • Gebruik van het BREEAM Congres Sponsor Logo in uw eigen communicatie
  • Mogelijkheid tot publiceren van een inhoudelijk blog over BREEAM-NL op onze website

Sponsoring staat open voor alle DGBC Participanten. Wij hanteren het principe ‘vol=vol’ en ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Neem contact op met Marieke Olsthoorn voor meer informatie. M.Olsthoorn@dgbc.nl of 010-3032777

Datum

donderdag, 23 maart, 2017
van 09:00 tot 17:30 uur

Locatie

Innovatiekracht
Plaatweg 15
3202 LB, Spijkenisse