DGBC Green Leadership Summit 2017

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Op donderdag 7 december 2017 vind de 4e editie van de Green Leadership Summit plaats. De eerste edities van de Green Leadership Summit waren zeer inspirerend, mede dankzij de sprekers en de interessante dialogen. Bekijk hier de foto’s en de verslagen van de vorige Summits. Een overzicht van deelnemers aan de vorige Summits vindt u hier.

De Summit staat in het teken van de versnelde transitie naar een duurzame gebouwde omgeving en het Deltaplan Duurzame Renovatie dat de DGBC momenteel, in het kader van het Klimaatakkoord Parijs, samen met partners ontwikkelt.

Deltaplan Duurzame Renovatie

Het Deltaplan Duurzame Renovatie is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor de utiliteit. Voor verschillende gebouwtypen, zoals kantoren, retail, logistiek, scholen en zorg, worden routekaarten ontwikkeld. Met deze routekaarten wordt duidelijk wat nodig is om deze gebouwen versneld te verduurzamen. Het doel is om te werken aan een gebouwde omgeving die voor de energievoorziening niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarmee wordt de gebouwde omgeving Paris Proof. Het programma is erop gericht om de sector in beweging te krijgen en aan te jagen.

Doel

De Green Leadership Summit 2017 is een exclusieve bijeenkomst voor leiders in de bouw- en vastgoedsector. Tijdens de Summit worden de doelstellingen van het Deltaplan besproken en zal er met de deelnemers in gesprek worden gegaan om te bepalen wat er nodig is om het plan succesvol te implementeren. Naast concrete doelstellingen en heldere rollen vraagt deze transitie ook om leiderschap en samenwerking. Hier willen wij tijdens de Summit nadrukkelijk op ingaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Green Leadership Summit? Neem contact op met Marieke Olsthoorn, Hoofd Marketing, Communicatie & Events via m.olsthoorn@dgbc.nl.

Programma

Tijd

Programma

09:00 uur

Ontvangst op Buitenplaats Sparrendaal

10:00 uur

Opening Green Leadership Summit 2017 en intro

Door dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske

  • Kennismaken – wie zit er in de zaal?
  • Kort interview Annemarie van Doorn (directeur DGBC en de nieuwe voorzitter van het bestuur Rutger Schuur (ABN AMRO)

10:15 uur

Keynote Historisch perspectief

Door Herman Pleij

10:45 uur

Deltaplan Duurzame Renovatie: Opgave voor Nederland op het gebied van de energietransitie

De Markt: Update vanuit de werkgroepen

Door Bas van de Griendt (kwartiermaker Deltaplan, DGBC) namens Jaap van Rhijn (Voorzitter werkgroep Kantoren, CEO, Colliers Nederland), Philip Blaauw (Voorzitter werkgroep Zorg, CEO, INNAX), Ewoud van der Sluis (Voorzitter werkgroep Scholen, Directievoorzitter, HEVO), Anneke de Vries (Voorzitter werkgroep Retail, Albert Heijn Real Estate & Construction) en Dries Castelein (Lid werkgroep Logistiek, Head of Industrial & Logistics Development, Delta Development groep)

De overheid: Rol van de overheid.

Met Ferdi Licher (programmadirecteur Bouwen en Energie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De Brancheorganisaties: Eigen rol in de transitie

Met onder andere Doekle Terpstra (Uneto-VNI), Natalie Hofman (FMN) en Fred Schoorl (BNA) en Roel van de Bilt (IVBN)

Bouwagenda: Hoe verbinden we de Bouwagenda met het Deltaplan

Met Ben Spiering (Bouwagenda)

11:45 uur 

Keynote Net Zero

Door Terri Wills, CEO World Green Building Council

12:10 uur

Persoonlijk Leiderschap

Door Jonge Klimaatbeweging

12:25 uur

LUNCH

13:30 uur

Welkom terug

13:35 uur

Keynote Leiden van transities

Door Lucas Simons (CEO, Foresight)

14:05 uur

Panelgesprek: Opgave van de energievoorziening

Met onder andere Peter Smink (CEO, NUON), Evert den Boer (CEO, Greenchoice), Frank Brichau (CCO, Essent), Mike van der Weerd (CFO, ENGIE) en Bernice Notenboom

14:35 uur

Deltaplan Duurzame Renovatie en nu?

Door Annemarie van Doorn (Directeur, DGBC) en Martin Mooij, (Programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie, DGBC)

14:45 uur

PAUZE

15:00 uur

Parallelsessies

Panelgesprek Leiden van transities, wat is uw rol?

Onder leiding van Jan Douwe Kroeske en Yvonne van der Brugge (Logius)

 

Panelgesprek Leiden van transities, wat is uw rol?

Onder leiding van Lucas Simons en Judith Arends (Rijksdienst Ondernemend Nederland)

16:30 uur

Afsluiting Green Leadership Summit 2017

17:20 uur

Borrel met walking diner

Bekijk het volledige programma.

Judith Arends is Manager Duurzaam Bouwen en Diensten bij Rijksdienst voor Ondernemendl Nederland. Vanuit deze functies is zij tevens MT lid bij de Directie Nationale Programma’s van RVO.nl. Daarvoor werkte Judith bij Agentschap NL waar ze verschillende functies had zoals Programma Manager Fit for the Future en Projectleider Vestigingsbeleid Zuid. Ze heeft haar Master behaald op de Universiteit van Amsterdam. 

Roel van de Bilt is sinds 1 november 2016 directeur Rabo Real Estate Finance. Naast zijn functie van Directeur Rabo Real Estate Finance is hij per 1 januari 2017 benoemd tot waarnemend directievoorzitter FGH Bank. Binnen FGH Bank heeft hij verschillende functies bekleed: kredietanalist, kantoordirecteur Arnhem, hoofd afdeling Risicomanagement & Bijzonder Beheer, directeur Vastgoedfinanciering Nederland en statutair directeur FGH Bank met aandachtsgebied Verkoop. Daarvoor was hij werkzaam als (senior) accountmanager bij de Generale Bank Nederland NV. Daarnaast is Roel van de Bilt lid van het bestuur van IVBN en voorzitter van Werkgroep Duurzaamheid van IVBN.

Philip Blaauw is founder en CEO van INNAX, een adviesbureau op het gebied van energiedienstverlening. Het bureau levert een uitgebreid palet aan innovatieve energie- management-producten en -diensten. Dit vanuit een integrale benadering van verschillende energieaspecten zoals meten, monitoren, inkopen, verbruiksbesparing, energiefacturatie en wettelijke verplichtingen. Philip zelf is een gedreven ondernemer met een groen hart. Onder zijn leiding is INNAX van afval- en energiemanagement bureau uitgegroeid tot Gebouwverduurzamer en ESCo. Philip is voorzitter van de werkgroep Zorg binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Evert den Boer is sinds oktober 2016 CEO van energieleverancier Greenchoice en lid van het bestuur van Energie-Nederland. Daarvoor werkte hij voor het Deense DONG Energy en woonde hij met zijn gezin in Kopenhagen. Ook werkte hij als consultant voor The Boston Consulting Groep en NUON in Amsterdam.

Frank Brichau is Chief Commercial Officer (CCO) bij Essent. Frank Brickau startte zijn carrière in 1993 bij Shell. Van 1998 tot 2000 was hij onder andere manager van drie datacenters van Belgacom in België. In 2000 keerde hij terug bij Shell Eerst als Customer Service Center Director, daarna als Logistics Director en vervolgens als Mergers and Acquisitions Deal Leader.

Yvonne van der Brugge is sinds 13 november algemeen directeur Logius bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervoor was zij waarnemend directeur-generaal bij het Rijksvastgoedbedrijf en directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement. Eerder werkte zij in diverse functies bij Vidomes, als laatste als directeur Gebiedsontwikkeling. Eerder werkte zij bij ARCADIS Bouw en Vastgoed als Hoofd ontwerpbureau en als projectleider. Zij startte haar loopbaan als researcher bij de Queensland University.

Dries Castelein is ontwikkelaar van logistiek en industrieel vastgoed bij Delta Development Group. Delta heeft een onderscheidende visie op duurzaamheid en realiseert vastgoedgoed volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie. In 2004 is Dries gestart bij CBRE om de advisering voor logistiek en industrieel vastgoed op te zetten. In de 11 jaar die daarop volgden was hij betrokken als adviseur bij talloze transacties. Bij CBRE heeft hij gewerkt aan diverse publicaties over logistiek vastgoed en regelmatig studenten begeleid bij afstudeeropdrachten. De laatste jaren heeft hij grote logistieke gebruikers geadviseerd bij de aanhuur van bedrijfsruimte en bij nieuwbouw ontwikkelingen. Dries is lid van de werkgroep Logistiek binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Ferdi Licher is programmadirecteur Bouwen en Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij Programmadirecteur Agenda stad en directeur Emancipatie. Daarvoor was hij werkzaam bij de Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar hij directeur Emancipatie was. Daarnaast is hij directeur onderzoek en ontwikkeling. Ferdi Licher heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Natalie Hofman is voorzitter van FMN. Het voorzitterschap van FMN stelt haar in staat om het belang van goed facilitair beheer op de kaart te zetten, ontwikkelingen te volgen en in gesprek te komen met vakgenoten. Zij is goed in het opbouwen van nieuwe organisaties. Dit heeft ze voor Sodexo Altys, Strukton Worksphere, TBI en CWF heeft gedaan. Momenteel is Natalie Hofman werkzaam voor Draaijer& Partners en daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf in het ontwikkelen van werkplek ondersteunende concepten. In de wereld van facilitair, bouwkunde en techniek voelt zij zich thuis. Zij geeft advies om organisaties optimaal in te richten of te reorganiseren.

Jan Douwe Kroeske is een ervaren radio- en televisiemaker/presentator en breed geïnteresseerd. Hij begon zijn journalistieke loopbaan in 1985 bij Radio 3. Als presentator heeft hij zich ingezet bij de publieke en de commerciële omroep voor radio- en televisieprogramma’s. Als dagvoorzitter is Jan Douwe ook al een aantal jaren betrokken bij een uitdagende studentenwedstrijd op het gebied van innovatie, techniek en duurzaamheid. Tegenwoordig is Jan Douwe directeur van het door hem in 2000 opgerichte Double 2 BV, een in Amsterdam gevestigd mediaproductiebedrijf en is hij initiatiefnemer van rondreizend duurzaamheidsplatform SummerLabb.

Bernice Notenboom is een Nederlands klimaatjournaliste en beroepsavonturierster. Ze is met name bekend geworden door de televisieserie Klimaatjagers, die is uitgezonden door de VPRO en door Canvas. Ze schreef lange tijd voor National Geographic. In 2007 was ze de eerste Nederlandse vrouw die op ski's de Zuidpool bereikte, een tocht van 1000 kilometer. Zij gaat op extreme expedities om het veranderende klimaat een gezicht te geven. Daarmee wil ze laten zien wat de gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn voor mens, dier en planeet. Ze schrijft boeken, artikelen in kranten en tijdschriften en maakt televisieseries en documentaires.

Foto: Bob Bronshoff

Herman Pleij is hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 verscheen van hem Moet kunnen / op zoek naar de Nederlandse identiteit.. Herman Pleij heeft een bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming. Hij is een veel gevraagd gast bij tv-programma’s zoals De Wereld Draait Door.

Fred Schoorl is directeur van de BNA. Schoorl was voorheen werkzaam als directeur Strategie bij Ymere. Eerder was hij onder meer directeur van het Nirov en werkzaam bij het ministerie van OC&W. Schoorl heeft zijn sporen verdiend in de werelden van cultuur en ruimtelijke ontwikkeling, omdat hij de bouwwereld goed kent en zich actief mengt in het ruimtelijk maatschappelijk debat.

Op zijn dertigste zette Lucas Simons het keurmerk Utz Certified op wat wereldwijd uitgroeide tot het grootste certificeringsprogramma voor duurzame koffie, cocoa en andere producten. Lucas is tevens oprichter van NewForesight, een Internationaal opererend strategisch consultancy bureau dat duurzaamheidsuitdagingen omzet in marktkansen en van SCOPEinsight, een bedrijf dat een wereldwijd systeem voor het professionaliseren van boerenorganisaties ontwikkelt en implementeert.
Inmiddels is Lucas al bijna 20 jaar actief in meer dan 16 verschillende agrifood sectoren en werkt nauw samen met bedrijven, NGOs en overheden. Lucas schreef het succesvolle boek ‘Changing the Food Game’, hij coached sociale ondernemers, geeft les op business schools en universiteiten over markttransformatie en systeemverandering. Vanwege zijn baanbrekende en impactvolle werk is hij zowel nationaal als International erkend als Global Leader door het World Economic Forum, als Change Maker door Ashoka en hij is zes maal benoemd binnen de top 100 van duurzame leiders in Nederland.
Lucas’ motto is: als je de uitkomst echt wilt veranderen, dien je de spelregels te veranderen

HEVO is een organisatie voor onderzoek, advies en projectmanagement op het gebied van vastgoed, in de sectoren Gezondheidszorg, Wonen, Onderwijs, Kantoren en Bedrijfshuisvesting. HEVO onderscheidt zich in de wereld van advies en bouwmanagementbureaus doordat het resultaatsafspraken kan maken in de vorm van total engineering en risicodragend projectmanagement. Ewoud van der Sluis is voorzitter van de werkgroep Scholen binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Peter Smink is sinds 27 november 2013 Chief Executive en Financial Officer van Nuon. Hij is verantwoordelijk voor zowel de algemene als financiële leiding van Nuon. Sinds 1 januari 2010 is hij lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Nuon. In 2001 trad hij in dienst en bekleedde toen verschillende managementposities. Voordat Peter Smink werkzaam was voor Nuon vervulde hij verschillende managementfuncties bij KPN en PricewaterhouseCoopers (PwC).

Doekle Terpstra is een Nederlands bestuurder. Sinds 1 februari 2017 is Terpstra voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Vanaf mei 2014 is hij actief als aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020. Tot 1 december 2014 was hij bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Van januari 1999 tot en met april 2005 was Terpstra voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en van mei 2005 tot en met november 2010 van de HBO-raad. Tussen juni 2009 en september 2013 was hij bondsvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Anneke de Vries is Senior vice president van Albert Heijn Real Estate & Construction (Nederland, België en Duitsland) sinds 2011. Zij is verantwoordelijk voor de locatiestrategie, vastgoedportefeuille, winkeltechniek en formulerealisatie. Zij is lid van de Raad van Commissarisen van Woningstichting Rochdale en adviserend lid van de Raad van Advies van Instock. Anneke studeerde Economische Geografie en Vastgoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor was zij directeur van ING Real Estate Development (RED) Nederland. In die tijd was zij onder andere lid van het bestuur van de Neprom, Arcam, Mooi Nederland, het Ambassadeursnetwerk en New Energy Docks. Haar missie:  meer waarde creëren door tegengestelde belangen gezamenlijke doelen te laten bereiken waardoor mooie en waardevolle plekken ontstaan. Anneke is voorzitter van de werkgroep Retail binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Mike van der Weerd is CFO bij Engie Nederland. Hij is begonnen als Assistent Accountant bij Westerink Accountants. Daarna maakte hij de overstap naar Interpharm B.V. waar hij werkte als Vestigings Controller. Hij maakte de overstap naar Engie Nederland in 2005 waar hij begon als Manager Controlling Generation waarna hij de overstap maakte naar Portfolio Management en Manager planning & control. In 2016 is bij begonnen als CFO bij Engie Nederland. 

Terri Wills is de CEO van de World Green Building Council, een organisatie met 100 aangesloten Green Building Councils die zich ieder inzetten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Eerder was Terri lid van de C40 Cities Climate Leadership Group, waar ze de speerpunt was van de C40-netwerken die een directe impact op het beleid hadden in meer dan de helft van de C40-steden. Terri was ook de London City Director voor het Clinton Climate Initiative en werkte samen met de regering van Ontario aan schone technologie en de ontwikkeling van creatieve industrie.

Selectieve uitnodiging

De Green Leadership Summit 2017 is een exclusieve bijeenkomst voor de leiders in de bouw- en vastgoedbranche. De Summit is uitsluitend bestemd voor topmanagement. Genodigden zijn CEO’s en eindverantwoordelijken van de meest vooraanstaande organisaties uit de achterban en het netwerk van de Dutch Green Building Council. Genodigden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Er is ruimte voor maximaal 80 personen. 

Deelname

De kosten voor deelname voor participanten bedragen € 795,00 (excl. BTW) per persoon. Niet-participanten betalen € 995,00 (excl. BTW) per persoon. Dit is inclusief lunch en diner.

Bekijk hier een overzicht van deelnemers aan eerdere edities.

(voorlopige) Deelnemerslijst

OrganisatieFunctie
a.s.r. Vastgoed VermogensbeheerManaging Director
ABN AMROHead of Real Estate & Public Sector Clients
Albert Heijn Real Estate & ConstructionSenior Vice President Ahold Europe Real Estate & Construction
APG Senior Responsible Investment & Governance Specialist, APG Asset Management
ARCADIS Nederland BVHoofd Adviesgroep Building Services & Asset Consultancy 
Architectenbureau Paul de Ruiter B.V.Eigenaar
Ballast Nedam Bouw & OntwikkelingCommercieel Directeur
BASFHead of Market Management Benelux
BNADirecteur
Brink GroepDirectievoorzitter
CFPDirecteur
ColliersSenior Consultant/Voorzitter Deltaplan werkgroep Kantoren 
CroonWolter&DrosCEO
Cushman & WakefieldPartner - Head of Strategic Consultancy & Sustainability
De BouwagendaProgrammadirecteur
Deerns Groep B.V.Directeur
Deerns Groep B.V.CEO
Delta DevelopmentCEO
Delta DevelopmentHead of Industrial & Logistics Development
Double 2 B.V.Directeur
DUDOK Bouw- en VastgoedrechtFiscalist & Partner
DUDOK Bouw- en VastgoedrechtKandidaat-notaris & Partner
Dutch Green Building CouncilController
Dutch Green Building CouncilDirecteur
Dutch Green Building CouncilKwartiermaker Deltaplan Duurzame Renovatie
Dutch Green Building CouncilHoofd DGBC Academy
Dutch Green Building CouncilHoofd Certificering & Beheer
DWA 
Ecophon Saint-Gobain Algemeen Directeur Saint-Gobain Construction Products Nederland
EnecoCommercieel Directeur Duurzaam Vastgoed
EngieManaging Director ENGIE Ventures & Integrated Solutions, ENGIE Nederland N
EngieDirecteur Energy Solutions
EngieCFO
EssentCCO
FMNVoorzitter
Gemeente Rotterdam Afdeling Ruimte & WonenDirecteur Ruimtelijk Economische Ontwikkeling
Greenchoice 
HaskoningDHV Nederland B.V.Director Business Development & Innovation
Heembouw Roelofarendsveen B.V.Algemeen directeur
Heembouw Rotterdam B.V.Commercieel Directeur
HEVO B.V.Directievoorzitter
ING Real EstateHead of Real Estate Finance
INNAXCEO
MerinCEO
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesprogrammadirecteur Bouwen en Energie
New ForesightCEO
NuonCEO & CFO
Philips LightingManager Government Affairs
RabobankDirecteur Rabobank Real Estate Finance
Redevco Nederland B.V.Managing director
Rexel NLCEO
RijksvastgoedbedrijfWaarnemend directeur-generaal
RVOManager Duurzaam Bouwen en Diensten
SiemensDirecteur Building Solutions
Strukton WorksphereCPO/ Directeur Operational Support.
transVORM/VORMDirectielid
TriodosManager Zakelijke Kredietverlening
Uneto-VNIVicevoorzitter
Uneto-VNIVoorzitter
Unica Groep B.V.CMO
Unica Groep B.V.CEO
Unica Groep B.V.Raad van commissarissen
Universiteit UtrechtDirecteur Vastgoed & Campus
Van Wijnen Holding N.V.Directievoorzitter
WakaWakaCo-Founder
World Green Building CouncilCEO
 Poolreiziger & klimaatjournalist
 Emeritus hoogleraar

      

Bekijk de volledige deelnemerslijst in pdf. Tijdens deze dag zijn ook de 28 deelnemers van het future Leaders Program aanwezig. Bekijk de lijst.

Datum

donderdag, 7 december, 2017
van 09:00 tot 20:30 uur

Locatie

Buitenplaats Sparrendaal
Hoofdstraat 89
3971 KE, Driebergen

Contactpersoon

Marieke Olsthoorn
088 - 55 80 100