DGBC Green Leadership Summit 2017

Op donderdag 7 december 2017 vind de 4e editie van de Green Leadership Summit plaats. De eerste edities van de Green Leadership Summit waren zeer inspirerend, mede dankzij de sprekers en de interessante dialogen. Bekijk hier de foto’s en de verslagen van de vorige Summits.

Een overzicht van deelnemers aan de vorige Summits vindt u hier.

Presentatie Deltaplan Duurzame Renovatie

De Summit 2017 zal in het teken staan van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Het masterplan dat DGBC ontwikkelt in samenwerking met marktpartijen, brancheorganisatie en de overheid. Het plan moet leiden tot een grootschalige verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

De diverse werkgroepen ontwikkelen onder leiding van hun voorzitters routekaarten per gebouwtype. Per gebouwtype wordt in beeld gebracht wat de opgave is en welke acties men, vanuit de eigen rol in de keten, zou moeten uitvoeren.

De routekaarten worden gepresenteerd tijdens de summit.

Gezaghebbende sprekers

Inleidende presentaties worden verzorgd door partijen die in en buiten Nederland al grote stappen zetten in de realisatie van het klimaatakkoord zowel binnen als buiten de vastgoedsector. Het programma wordt momenteel ontwikkeld. Het definitieve programma wordt in oktober gepubliceerd. 

Selectieve uitnodiging

De Green Leadership Summit 2017 is een exclusieve bijeenkomst voor de leiders in de bouw- en vastgoedbranche. De Summit is uitsluitend bestemd voor topmanagement. Genodigden zijn CEO’s en eindverantwoordelijken van de meest vooraanstaande organisaties uit de achterban en het netwerk van de Dutch Green Building Council. De genodigden krijgen van de Dutch Green Building Council een persoonlijke uitnodiging waarmee het mogelijk wordt om deel te nemen aan deze exclusieve bijeenkomst. Bekijk hier een overzicht van deelnemers aan eerdere edities. 

Doel

Het doel van deze bijeenkomst is om deze leiders mee te nemen in de keuzes die door het bedrijfsleven in andere organisaties worden gemaakt om te overleven in tijden van toenemende schaarste van energie, voeding en grondstoffen. Het herzien van vroegere en huidige businessmodellen is hierbij essentieel. DGBC wil mensen 'in het hart' raken met de Green Leadership Summit. Het Summit moet het idee geven dat persoonlijk leiderschap en ‘lef’ ook in de vastgoedsector nu van groot belang zijn, ook om op langere termijn te overleven als organisatie. 

Datum

donderdag, 7 december, 2017
van 09:00 tot 20:30 uur

Locatie

Buitenplaats Sparrendaal
Hoofdstraat 89
3971 KE, Driebergen

Contactpersoon

Marieke Olsthoorn
010 - 30 32 777