Thema's - Paris Proof

Werksessies Duurzaamheid

Wil je aan de slag met het stappenplan en de verduurzaming van de vastgoed portefeuille en wil je meer weten over de manier waarop jouw organisatie hiermee aan de slag kan gaan? 

DGBC biedt twee werksessies aan die op locatie bij (zorg)instellingen worden gehouden. 

Werksessie 1 - Werksessie voor directie en Raad van Toezicht: Duurzaamheid in strategie en financiering 

Er komen steeds meer duurzaamheideisen op gebouwen en organisaties af. Deze hebben impact op vastgoedbeleid, de financiering, rapportage en de organisatie. In deze werksessie wordt u als bestuurder/financieel directeur samen met uw toezichthouders op de hoogte gebracht en worden ervaringen gedeeld. 

Doelgroep: bestuurder(s), financieel directeur en toezichthouders, Raad van Toezicht 
Duur: dagdeel 3-4 uur 
Locatie: in overleg, bij voorkeur in-house bij een zorginstelling  
Voorbereiding:  in een kosteloos kort Teams of telefonisch overleg wordt de werksessie voorbereid en aangepast aan de situatie van de zorginstelling voor het besluit wordt genomen over de sessie

Inhoud:  

 • EU wetgeving kader inclusief eisen aan banken/fondsen die hun zorg klanten beïnvloeden 

 • Nederlandse wetgeving en subsidie overzicht o.a. beleid versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 

 • Inhoud Green Deal 3.0 

 • Energiekostenexplosie in kaart gebracht  

 • Belang van financiering en rol banken  

 • Welke KPI’s bieden een goed dashboard voor sturen en de voortgang bepalen  

 • Hoe het proces van verduurzaming en kostenreductie te organiseren binnen de instelling 

Door wie: Deze werksessie wordt gegeven door o.a. EVZ, ervaren adviseurs op zorg bestuur niveau, accountants met kennis van impact zaken, banken en ervaren FIZI partners. DGBC organiseert de werksessie, FIZI partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.  

Kosten per sessie: €1.000,- Incl. BTW als bijdrage aan kosten van experts. 

Resultaat voor bestuurder en de toezichthouders:  

 • Top van de organisatie is op hoogte van de lange termijn ontwikkelingen rond verduurzaming en zorg instellingen en rond de energiekosten 

 • Gestructureerde en met feiten onderbouwde discussie met de top van de instelling over belang en prioriteit van verschillende elementen van verduurzaming binnen Green Deal 

 • Er ligt een basis om toekomstige ontwikkelingen te kunnen volgen en opnemen in het beleid 

 • Bestuurder kan in samenwerking met een op te zetten stuurgroep komen tot een opzet voor de organisatie en beleidsdoelen en KPI’s die sturen en monitoren aan MT en aan toezichthouders 

Aanmelden

Aanmelden voor deze werksessie kan via de Paris Proof Helpdesk. Ook voor meer informatie kun je de Paris Proof Helpdesk mailen

 

Werksessie 2-  werksessie voor directie en vastgoed/facilitair team: Duurzaamheidsplan van aanpak 

Het vastgoed in de zorg moet continue aan nieuwe eisen voldoen en staat voor een grote operatie. Enerzijds vanwege de hoge energiekosten, anderzijds vanwege regelgeving, zoals CO2 neutraliteit/ Paris Proof en circulariteit in 2050. In de werksessie gaan we in op deze veranderende eisen en plichten en hoe het verduurzamen concreet te organiseren. 

Doelgroep: bestuurders en zijn vastgoed/huisvesting en facilitair team met controller(s).  
Duur: dagdeel 3-4 uur 
Locatie: in overleg, bij voorkeur in-house bij een zorginstelling  
Voorbereiding:  in een kosteloos kort Teams of telefonisch overleg wordt de werksessie voorbereid en aangepast aan de situatie van de zorginstelling voor het besluit wordt genomen over de sessie

Inhoud:  

 • Nederlandse (aankomende) wetgeving en subsidie overzicht o.a. beleid versnelling verduurzaming gebouwde omgeving en portefeuilleaanpak handhaving via Omgevingsdienst Nederland 

 • Energiekostenexplosie in kaart gebracht 

 • Inhoud Green Deal 3.0   

 • Stappenplan verduurzaming vastgoed 

 • Belang van data beschikbaarheid, beheersing en bescherming 

 • Voorbeeld van een routekaart en business case verduurzaming: wat zijn de elementen en wat is invloed financiering 

 • Organisatiemodel voor uitvoering: stuurgroep-werkgroep model, met taakverdeling 

 • Voorbeeld processen in organisatie die moeten aanpassen zoals inkoop en aanhuur/aankoop gebouwen 

Door wie: Deze werksessie wordt gegeven door o.a. EVZ, Intrakoop adviseur, experts op de thema’s (energie, water, organisatie, circulariteit, data) ervaren FIZI partners. DGBC organiseert de werksessies, FIZI partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud. 

Kosten per sessie: €1.000,- Incl. BTW als bijdrage aan kosten van experts. 

Resultaat voor bestuurder:  

 • Vastgoed/ huisvesting en facilitaire en financiële teams zijn op hoogte van ontwikkelingen en er is draagvlak gecreëerd om dit op te pakken 

 • Organisatiemodel is bepaald met keuze voor welke werkgroepen onder de stuurgroep prioriteit krijgen, stuurgroep is gereed om beleidsdoelen en KPI’s te gaan definiëren incl. hoe deze te monitoren 

 • Overzicht van wettelijke plichten en subsidies met welke werkgroep welke plichten en kansen in taakgebied heeft en hoe wordt omgegaan met de handhaving door Omgevingsdiensten/ gemeentes 

 • Werkwijze routekaart Paris Proof gebouwen is besproken (is hoogste prioriteit vanuit Green Deal) 

 • Energiekostenexplosie: een stappenplan hoe deze te beteugelen is besproken 

Aanmelden

Aanmelden voor deze werksessie kan via de Paris Proof Helpdesk. Ook voor meer informatie kun je de Paris Proof Helpdesk mailen

 

 

Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes