Duurzaam bouwen woordenboek

WEii – Werkelijke Energie intensiteit indicator

WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator: kortweg het energiegebruik van een gebouw in kWh/m². WEii geeft eenvoudig aan hoe een gebouw presteert.

De WEii-score van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. De WEii is daarmee een betrouwbare indicator voor de energie-efficiëntie van een gebouw omdat de WEii op een gestandaardiseerde, objectieve wijze vastgesteld wordt. 

Zie voor meer informatie en de rekentool de WEii-website