Duurzaam bouwen woordenboek

Level(s)

Level(s) biedt een framework voor het meten van duurzaamheidsaspecten volgens uniforme methodieken. Het framework heeft een reeks gemeenschappelijke indicatoren en meetwaarden.

Het doel van Level(s) is om eenduidige meetmethodieken voor milieuvriendelijke gebouwenprestaties volgens een volledige levenscyclusbenadering binnen Europa te bieden.

Level(s) is een lijst met gemeenschappelijke indicatoren waarin de milieuprestatie gedurende de levensduur van gebouwen is vastgesteld. De lijst is opgesteld door de Europese Unie. Dutch Green Building Council werkt mee aan de standaardisatie van duurzame bouw in Europa door bewustwording en gebruik van de indicatoren vastgesteld in het framework van Level(s).