Duurzaam bouwen woordenboek

LCC – Life Cycle Costing

Met een Life Cycle Costing analyse worden de totale kosten van een investering in kaart gebracht. Het gaat bij een LCC-analyse niet alleen om investeringskosten, maar ook de kosten van instandhouding en soms ook voor onderhoud, vervanging en sloop.

Uit voorbeelden van duurzame oplossingen blijkt dat de LCC-kosten vaak aanzienlijk lager zijn dan van minder duurzame oplossingen. LCC-analyses zijn vooral productgericht. Op gebouwniveau wordt steeds vaker gesproken over Total Cost of Ownership (TCO).