Duurzaam bouwen woordenboek

EU Taxonomie

De EU Taxonomie die op 1 januari 2022 is ingegaan, is een systeem dat de duurzaamheid beoordeelt van economische activiteiten van bedrijven, zoals kopen, verhuren en produceren. Partijen die (groene) financiële producten aanbieden, zoals banken en beleggers en grote bedrijven zijn verplicht te rapporteren welk aandeel van hun investeringen voldoen aan de EU Taxonomie.

Zo kunnen investeerders bewust(er) kiezen voor werkelijk duurzame fondsen. De EU Taxonomie beslaat de volle breedte van de economie: van landbouw tot de energiesector en de industrie. De bouw- en vastgoedsector worden hierin dus ook meegenomen.

Hoe groen zijn jouw investeringen nu echt? Dat is de centrale vraag bij de EU Taxonomie. De nieuwe spelregels van de EU komen voort uit de Europese Green Deal (gepresenteerd eind 2019). De EU Taxonomie is een van de instrumenten om dat doel te halen. De EU rekent erop dat de verplichte openbare rapportages er indirect voor zorgen dat kapitaalstromen veel meer gaan in de richting van werkelijk ‘groene’ investeringen. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen.

Zie voor meer informatie over wat dit betekent voor de bouw- en vastgoedsector verschillende DGBC-whitepapers over de EU Taxonomie