Duurzaam bouwen woordenboek

EPG – Energieprestatienorm gebouwen

De energieprestatienorm gebouwen (EPG) is de genormeerde methode om de energieprestatie van gebouwen, zowel bestaand als nieuwbouw en zowel woningbouw als utiliteitsbouw, te berekenen.

Sinds 2012 is de EPG de opvolger van de energieprestatienorm (EPN) en sluit aan op de Europese norm Energy Performance Building Directive (EPBD).

Verschillen tussen de EPG en de EPN zijn in vogelvlucht:

  • De EPG benadert het warmteverlies door ventilatie op een andere manier.
  • De EPG maakt gebruik van een nieuw referentieklimaat.
  • De EPG berekent koeling vanuit een forfaitaire benadering.
  • De EPG bevat nu ook rekenregels voor enkele nieuwe technieken, zoals douchewaterwarmteterugwinning (DWTW).