Duurzaam bouwen woordenboek

EPC – Energieprestatiecoëfficiënt

Energieprestatiecoëfficiënt is het theoretisch berekende energieverbruik van een gebouw aan de hand van een genormeerde berekening.

De berekening houdt rekening met het energieverbruik voor verwarming (isolatie en ventilatie), koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en verlichting bij een bepaald gebruikersgedrag. Hieruit volgt een EPC-waarde. Dit is een dimensieloos getal en een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp.

De EPC is per 1 januari 2021 vervangen door de BENG.

EPC kan in internationale context ook verwijzen naar 'energy performance certificate', de Engelse afkorting voor wat we in Nederland energielabel noemen.