Duurzaam bouwen woordenboek

Duurzame stedenbouw

Duurzame stedenbouw is een vorm van stedenbouw die in alle stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut om een hoge ruimtelijke kwaliteit in combinatie met een lage milieubelasting tot stand te brengen.

En die beide in de tijd weet te handhaven, zodat ook toekomstige generaties daarin delen.