Duurzaam bouwen woordenboek

DUMAVA – Duurzaam maatschappelijk vastgoed

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

DUMAVA is een subsidieregeling die eigenaren van maatschappelijk vastgoed moet stimuleren om op korte termijn stappen te zetten om hun gebouwen te verduurzamen. Denk hierbij aan de verduurzaming van scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten. Met de nieuwe regeling wordt het financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te zetten.  

De subsidieregeling vergoedt een deel van de advies- en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen voor maatschappelijk vastgoed. Gebouweigenaren kunnen de subsidie aanvragen voor de projectkosten van één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen of voor integrale verduurzaming, zoals een BREEAM-NL certificering, binnen bestaand maatschappelijk vastgoed.