Duurzaam bouwen woordenboek

CRREM – Carbon Risk Real Estate Monitor

Vanuit een initiatief van onder meer pensioenbeleggers APG, PGGM en Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is in 2018 het European Carbon Risk Real Estate Monitor (EU CRREM) project gestart.

Binnen het CRREM project zijn pathways opgesteld voor het energiegebruik en CO2-emissies van commerciële sectoren om binnen het 1,5 en 2°C carbon budget te blijven.

Beleggers rapporten als onderdeel van de GRESB ESG rapportage ook voor CRREM. Het energiegebruik en CO2-emissie moet onder de lijn van het pathways blijven om niet als een ‘stranded asset’ beschouwd te worden.

CRREM heeft in een tweede fase ook voor landen buiten de EU en voor woningen pathways opgesteld. Deze pathways worden wereldwijd meer en meer toegepast en voorgeschreven.