Duurzaam bouwen woordenboek

COP – Coëfficiënt Of Performance

De Coëfficiënt Of Performance (COP) is een kengetal om een warmtepomp mee te beoordelen. Hoe hoger de waarde van de COP, hoe meer energie wordt opgeleverd.

Het getal geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid (hulp)energie die de warmtepomp nodig heeft voor het verdampings- en condensatieproces, en de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft. Oftewel: de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft, gedeeld door de hoeveelheid elektriciteit die de warmtepomp gebruikt. Een COP van 1 betekent dat de warmtepomp net zo veel energie gebruikt als dat hij aan warmte weer afgeeft. Dat zou natuurlijk geen voordeel opleveren. De meeste warmtepompen hebben een COP tussen 3 en 5.