Duurzaam bouwen woordenboek

Biobased materialen

Organische grondstoffen die binnen één generatie opnieuw groeien en daarmee hernieuwbaar zijn. Het oogsten van de grondstoffen mag niet leiden tot uitputting van natuurlijke voorraden.

Biobased materialen uit de landbouw en akkerbouw hebben meestal een relatief lage CO2-uitstoot. Dit komt omdat er weinig ingrijpende productieprocessen nodig zijn om ze toe te passen in de bouw. We kunnen hierbij zelfs nog een stap verder zetten: de toepassing van biobased materialen in de bouw leidt niet alleen tot een vermindering van negatieve milieu-impact, maar kan zelfs een positieve impact hebben als we CO2-opslag in deze materialen waarderen.

Biobased materialen zijn van hernieuwbare grondstoffen en onderdeel van de biologische kringloop