Duurzaam bouwen woordenboek

Betonkernactivering

Een verwarmings- en/of koelingssysteem dat gebruik maakt van de gebouwmassa. Het wordt meestal toegepast in de utiliteitsbouw (gebouwen met een andere functie dan wonen).

In de kern van de betonnen vloer of het plafond (de betonkern) zorgen waterleidingen voor een constante temperatuur van de omringende massa. Een voorwaarde voor betonkernactivering is dat er goede uitwisseling van warmte plaatsvindt tussen de gebruiksruimte en de verwarmde vloer (of het plafond).